Op maandag 16 mei is de tweede fase van de werken in de Diepestraat in Mol aangevangen.

Bij de start van de graafwerken trof de aannemer onder de wegfundering een asbestlaag aan.

Na de vaststelling legde de aannemer de opbraak van de fundering meteen stil en werd de kleine oppervlakte blootgelegde asbest opnieuw afgedekt. Het gemeentebestuur Mol benadrukt dat er nooit risico's waren voor de volksgezondheid. 'Wel moeten we een gespecialiseerde firma inschakelen om de asbestlaag via aangepaste afbraaktechnieken te verwijderen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de planning en timing van de werken. Alle beslissingen werden genomen in nauwe samenspraak met de veiligheidscoördinator van de werf.'

Tijdens de studie- en ontwerpfase van dit project voerden we grondboringen uit om de samenstelling van de fundering te analyseren. In de Diepestraat gebeurden zes boringen, waarbij er slechts in één boring sporen van asbest werden aangetroffen.

Volgens deze gegevens concludeerde het studiebureau terecht dat het ging om een zeer lokaal probleem, waarvoor in het bestek gepaste maatregelen werden voorzien. Bij de start van de graafwerken bleek dat de asbestlaag onder één rijstrook (even huisnummer, kant parochiezaal) van de volledige Diepestraat aanwezig is.

Waarom asbest onder de fundering?

De Diepestraat ligt op korte afstand van de inmiddels verdwenen asbestfabriek van Balmatt in Donk.

Bij de aanleg van de Diepestraat vele decennia geleden werd - zo blijkt nu - fabrieksafval gebruikt om de fundering extra draagkracht te geven. Deze praktijk dateert uit een ver verleden, maar heeft vandaag heel wat gevolgen.

Zijn er gezondheidsrisico's door deze historische verontreiniging?

Boven de brokstukken in asbest werd nog de gebruikelijke fundering en het uiteindelijke wegdek in asfalt aangelegd. De fundering en het wegdek zijn volledig asbestvrij. In deze situatie bestond er nooit een gevaar dat de diepgelegen asbest in de omgeving vrijkwam.

Asbest is risicovol voor de gezondheid na langdurige en herhaalde blootstelling aan losse, rondvliegende asbestvezels.'