De studenten Energietechnologie van de Thomas More-hogeschool in Geel gaan op pad om Kempense buurtwinkels en superettes te screenen op hun energieverbruik.

Ze zoeken vijftien bedrijven die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan een gratis energiescan. Op basis van de screening krijgen de eigenaars aanbevelingen om hun energiekosten te verlagen. Misschien winkelt u straks goedkoper dankzij de besparingen en dankzij de studenten.

Energie kost geld. De continue prijsdruk in deze sector maakt dat het energieverbruik van buurtwinkels en superettes een interessante case vormt voor de studenten Energietechnologie.

Zij zullen bestuderen hoe een verlaging van het energieverbruik kan leiden tot een daling van de vaste kosten. Ook een grondige analyse van de CO2-uitstoot van het bedrijf staat centraal in het onderzoek.

Kempen2030

De opleiding Energietechnologie is met dit initiatief niet aan haar proefstuk toe. De voorbije zeven jaar namen de studenten het energieverbruik van kledingwinkels, bakkers, slagers en melkveebedrijven onder de loep.

Met het project steunen de studenten de doelstelling van Kempen2030, het engagement van de 29 Kempense gemeenten om 40% CO2 te besparen tegen 2030.

Kandidaten gezocht

Bedrijven die benieuwd zijn naar de inzichten van zo'n energiescan, kunnen zich nog inschrijven tot 16 februari 2022. De geselecteerde bedrijven krijgen eind februari een bericht. Teams van telkens vijf studenten voeren de energiescan uit. De resultaten van de scans worden geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Elke deelnemer krijgt daarna advies op maat van zijn eigen bedrijf én begeleiding om het energieverbruik te doen dalen. De resultaten van het project worden in mei 2022 voorgesteld op een evenement met alle betrokken partners.

Inschrijven kan via deze link.