Lokaal bestuur Herentals keurt het voorstel van oud-strijdersvereniging Brigade Piron goed om perk 14 op de begraafplaats van Herentals, met 26 graven van oud-strijders, op te waarderen.

Vele graven liggen er nu immers erg verwaarloosd bij.

Daarom worden de kopstukken indien nodig recht gezet worden en de buikstukken verwijderd worden als de nabestaanden daarvoor hun toestemming geven. Bedoeling is om de vrijgekomen ruimte in te zaaien en aan te planten met groen.

Perk 14 zal hierdoor op termijn een mooi en opgewaardeerd geheel vormen. Als dit proefproject lukt, kunnen ook de andere perken van oud-strijders aangepakt worden.

De volledige opwaardering zal ten vroegste pas in 2024 zichtbaar zijn. Het opsporen van nabestaanden en het verkrijgen van hun toestemming is een tijdrovende procedure.