Sinds het begin van deze eeuw werden er op jaarbasis nooit zo weinig faillissementen uitgesproken als tijdens het afgelopen jaar. We moeten naar het jaar 2000 zelf terug om een jaar te vinden met minder dan 7000 faillissementsuitspraken.

Over het gehele jaar 2021 spraken de ondernemingsrechtbanken 'slechts' 6.918 faillissementsvonnissen uit: in vergelijking met het jaar 2020, waar we voor het eerst vanaf midden maart volop met de lockdowns als gevolg van Covid werden geconfronteerd, nog eens een daling met -12,8%.

De vergelijking met het pre-covidjaar 2019 stelt de zaken nog scherper. Op Belgisch niveau telden we toen nog 11.817 bedrijven die de boeken neerlegden.

Ten opzichte van 2019 telden we dus in 2021 een daling van het aantal faillissementsuitspraken met -41,5%.

Hierbij kwamen er in 2021 13.599 jobs op de tocht als direct gevolg van het faillissement van de werkgever: ten opzichte van 2020 een daling met -28,56% (ten opzichte van 2019 betekent dit en daling met -35,35%).

We zagen trouwens in 2021, opnieuw in vergelijking met de voorgaande jaren, beduidend minder grote werkgevers de boeken neerleggen. De meeste jobs gingen verloren in de horeca (2.475) onmiddellijk gevolgd door de bouwnijverheid (2.437 jobs) en de sector van de dienstverlening aan bedrijven (1.866 jobs). Binnen de kleinhandel kwamen er 1.727 jobs op de helling.

Er zijn wel uitgesproken regionale verschillen. Zo gingen er zowel in Vlaanderen als in Wallonië beduidend meer jobs verloren binnen de bouwnijverheid (meer dus dan in de horeca) terwijl we binnen het Brusselse Gewest het omgekeerde zien.

Faillissementen per gewest

De daling van het aantal faillissementen zien we in de drie gewesten. Binnen het Vlaamse gewest noteerden we een daling naar 3.659 uitspraken (-13,1%), Binnen het Brusselse Gewest zien we een daling naar 1.359 uitspraken (-14,4%) en binnen het Waalse Gewest tellen we met 1.830 faillissementsvonnissen een daling met -12,2%.

In vergelijking met het 'normale' jaar 2019 is de daling van het aantal uitspraken het scherpst binnen het gerechtelijke arrondissement Brussel, waar we met maar liefst meer dan de helft minder faillissementsvonnissen (-55,8%) worden geconfronteerd.

Binnen de ondernemingsrechtbanken van het Waalse gewest meten we een daling met -37,6% en binnen het Vlaamse gewest zien we een daling met -36,5%.

Wel zien we -in vergelijking met dezelfde maanden van het jaar 2020- de afgelopen drie maanden oktober, november en december een lichte stijging van het aantal faillissementen, echter nog steeds ver onder de niveaus van diezelfde maanden voor de crisis.

Zo meten we de afgelopen maand december 750 faillissementen tegen 523 in december 2020 (+43,4%) wat nog steeds beduidend minder is dan de 1.140 cases uit december 2019 (-34,2%).

Vergelijken we het jaar 2021 met het jaar 2020, dan zien we een stijging van het aantal faillissementen in de bouwsector, de transportsector en bij de garages. In de horeca, de groot- en de kleinhandel maar ook in de sector van de dienstverlening aan bedrijven daalt het aantal faillissementen verder.

In absolute getallen zagen we gedurende het jaar 2021 de bouwnijverheid als belangrijkste 'leverancier' van faillissementen. Inderdaad gingen in 2021 1.437 bouwondernemingen over de kop: net iets meer (+33 of +2,4%) dan in 2020 maar -31,1% minder dan in 2019.

Opvallend: in 2021 was één bedrijf per 4,84 failliete ondernemingen een bouwbedrijf terwijl dat in 2019 nog één was op 5,66.

Binnen de horeca zien we ten opzichte van 2020 een verdere daling (-25,7%) van het aantal faillissementen. Ten opzichte van het jaar 2019 zien we binnen de horeca een daling van het aantal faillissementen met -50%.
In 2021 was er maar één horecazaak per 6,67 faillissementen. In 2019 was dat nog één per 5,7.'