De maand juni kende 642 faillissementen. Een volume dat in vergelijking met juni 2020 ruim 15% lager ligt en zowat 30% onder het niveau van de maand juni in de jaren voordien.

De trend die we sedert april 2020 vaststellen wordt dus zonder meer bestendigd. Dit resulteert in 3.264 faillissementsuitspraken over het eerste semester van 2021. Ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar een daling met 24,6%.

Vergelijken we dit met dezelfde periode 2019 dan spreken we over een daling met 47,2%.

Grosso modo kunnen we stellen dat de effecten van de corona-crisis, meer bepaald de diverse steunmaatregelen met betrekking tot premies, betaaluitstellen en zowel wettelijke als feitelijke moratoria in vergelijking met een normaal conjunctuurverloop leidden tot een bijna halvering van het faillissementenvolume.

Over de eerste zes maanden van dit jaar noteren we binnen het Vlaamse Gewest 1.702 faillissementen (-26,9%), in Wallonië zijn er dat 937 (-16,6%) en in Brussel 613 (-31,7%).

Over Graydon

Graydon helpt het bedrijfsleven al 130 jaar lang aan waardevolle bedrijfsinformatie om weloverwogen financiële en commerciële beslissingen te nemen. Door uit diverse bronnen grote hoeveelheden data te verzamelen, analyseren en interpreteren, leveren wij klanten inzichten op het gebied van kredietinformatie, risk & compliance en marketinginformatie.

Hierbij maken we gebruik van meer dan 130 internationale databases en de gegevens van meer dan 90 miljoen bedrijven. Graydon heeft kantoren in Antwerpen, Amsterdam, Londen en Cardiff. Sinds 2016 is Graydon onderdeel van Atradius, een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.