Graydon Barometer Faillissementen: 4.366 faillissementen in eerste zes maanden van 2020, 757 uitspraken in juni.

'De coronacrisis maakt een abrupt einde aan de hausse van faillissementen die zich vorig jaar al had ingezet.

2020 kent na zes maanden 4.366 vonnissen. In dezelfde periode vorig jaar gingen 6.224 Belgische bedrijven failliet.

De afname van het aantal faillissementen wordt veroorzaakt door de beperkte dienstverlening van de rechtbanken naar aanleiding van de coronacrisis, waarbij alleen urgente zaken zijn uitgesproken of uitspraken van zaken die voor de lockdown waren ingezet en de beschermingsmaatregelen van het wettelijk moratorium op de faillissementen.

In juni 2020 gingen 757 Belgische bedrijven failliet, een ruime verdubbeling in vergelijking met de voorgaande maand.

Aantal faillissementen per Gewest:

In het Vlaamse Gewest zijn in de eerste helft van 2020 in totaal 2.327 bedrijven failliet gegaan. In de maand juni telde Vlaanderen 429 faillissementsuitspraken.

In het Waalse Gewest zijn in de eerste helft van 2020 in totaal 1.122 bedrijven failliet gegaan. In de maand juni telde Wallonië 174 faillissementsuitspraken.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn in de eerste helft van 2020 in totaal 896 bedrijven failliet gegaan. In de maand juni telde Brussel 151 faillissementsuitspraken.

Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon:

'Na het uitbreken van de coronacrisis werden de faillissementsprocedures een tijd lang bevroren, maar dat moratorium liep op 17 juni jongstleden af.

Ondanks dit moratorium en de vele steunmaatregelen van de overheid, verwacht Graydon vanaf het najaar een aanzwellende vloed aan faillissementen. Een bijsturing in de wetgeving op de faillissementen is dan ook noodzakelijk.

Gevreesd wordt dat consultants bedrijfsleiders zullen aanzetten om zich failliet te laten verklaren op bekentenis, terwijl het vaak over bedrijven gaat die voor de corona crisis perfect gezond worden maar nu omvergeblazen zijn.

De insolventiewet van 2018 laat een ongelukkig gefailleerde ondernemer toe vrij snel te herbeginnen. Op zich een goede zaak maar dat leidt in de huidige omstandigheden tot een pervers effect.

Doordat de faillissementen op bekentenis eerder een administratieve afhandeling kennen en die zonder bijsturing massaal zullen worden uitgesproken riskeren we sneeuwbaleffecten te zien binnen de logistieke ketens: een domino-effect waarbij andere bedrijven in de val worden meegesleurd.

Daarnaast beschikken de rechtbanken over onvoldoende middelen voor deze situatie en zullen zij de toevloed nauwelijks kunnen verwerken. Dossiers zullen langer aanslepen wat zorgt voor toenemende onzekerheid.

Willen we dit alles oplossen dan zullen rechtbanken de mogelijkheden moeten hebben om van bij de aanvraag richting te geven aan een dossier en dus eventueel van het faillissement weg te sturen.

Anders houden we rekening met 50.000 faillissementen als gevolg van corona.

Het is zowel voor de overheden, voor de rechtbanken en investeerders zaak om goed te kijken naar de inzet van gepaste maatregelen en om te verkennen welke bedrijven voldoende bestendig zijn en passend geholpen kunnen worden om ook na deze crisis het hoofd boven water te houden.'