Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Graydon : 'Faillissementen : 980 ondernemingen over de kop, stijging +16,95%'

Afgelopen maand januari gingen er 980 ondernemingen over de kop. In vergelijking met de maand januari 2023 betekent dit een stijging van +16,95%.

 

Geografisch bekeken

  • Op regionaal niveau meten we in Vlaanderen 544 faillissementen. De stijging van +9,46% in vergelijking met januari 2023 wordt voornamelijk gedreven door de bouwsector (die bijna de helft van de stijging voor zijn rekening neemt. Ook de sectoren transport, groothandel en dienstverlening aan bedrijven zitten in de hoek waar de klappen vallen.
  • In Wallonië gingen in januari 226 bedrijven over de kop. De beperkte stijging van +1,8% wordt nagenoeg volledig gedreven door de kleinhandel (+415,83%). Binnen de bouw en de horeca is er geen sprake van een stijging, al blijven beide sectoren de grootste faillissementsleveranciers in de regio.
  • Opvallend, in Brussel was er gedurende een ruime tijd sprake van een daling in het aantal faillissementen. Met 201 uitspraken in januari lijkt deze tendens voorlopig te keren. De stijging met +76,32% wordt ook in Brussel voornamelijk gedreven door de bouwsector. Daarnaast zien we in de horeca met 33 uitspraken een toename van +65%.

 

Jongere bedrijven in Vlaanderen blijven gevoelig voor faillissement

Sedert vorig jaar meten we naar verhouding opvallend veel jonge bedrijven die over de kop gaan. Vorig jaar bedroeg het aandeel ondernemingen van 0 tot en met 4 jaar oud in het aantal faillissementen 41,54%. Gedurende het voorbije decennium schommelde dit aandeel echter steeds rond 35%. Tijdens januari 2024 zakt dit aandeel lichtjes terug naar 39,48%. Dit heeft vooral te maken met de scherpe dalingen binnen Wallonië en Brussel. In Vlaanderen blijft dat aandeel stijgen.

 

Bouw blijft pieken

  • Voor de bouwnijverheid begint 2024 alvast moeilijk met een recordaantal faillissementen. Tijdens januari 2024 gingen binnen de sector 218 bedrijven over de kop (+30,54%). Dit maakt de sector de grootste faillissementsleverancier in januari.
  • De op één na grootste faillissementsleverancier is de horeca. Met 170 uitspraken tijdens januari 2024 meten we een stijging van +5,59%.
  • Daarnaast meten we ook stijgingen in de kleinhandel (+22,35%), de groothandel (+36,58%) en transport (+24,44%). In de andere sectoren blijven de stijgingen zeer gering.
 
Over GraydonCreditsafe
Als GraydonCreditsafe bundelen we onze krachten. We brengen kennis, vertrouwen, kracht en data samen. We zijn ‘s werelds meest gebruikte leverancier van geavanceerde informatie over bedrijven waar ook ter wereld. En we leveren toonaangevende oplossingen specifiek voor onze lokale markten. Met een gezamenlijke geschiedenis van meer dan 150 jaar, leveren Creditsafe en Graydon nu samen geïntegreerde bedrijfsinformatie-oplossingen. Hiermee dragen we bij aan de langetermijngroei en financiële stabiliteit van onze klanten. GraydonCreditsafe is onderdeel van de Creditsafe Group, de meest gebruikte aanbieder van online bedrijfskredietrapporten ter wereld.

Deel dit artikel