Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Graydon : faillissementen blijven stijgen tijdens zomermaanden, absolute records in Vlaanderen

Faillissementscijfers evolueren in jaarlijkse cycli waarbij we gedurende de verlofmaanden steevast lagere aantallen noteren. Een logisch gevolg van onder meer het gerechtelijk zomerreces.
 
De afgelopen maanden juli en augustus werden er in België 1.133 faillissementsvonnissen uitgesproken: in vergelijking met dezelfde periode verleden jaar een stijging met + 22,89%.
 
Binnen het Vlaamse Gewest noteren we tijdens de afgelopen zomermaanden 682 uitspraken (een stijging van +21,14% en het hoogste aantal uitspraken tijdens de periode juli-augustus van het afgelopen decennium), binnen het Waalse Gewest tellen we 269 uitspraken (+26,29%).
 
Binnen het Brusselse Gewest tellen we 181 bedrijven die over de kop gingen (+32,12%): een trendbreuk ten opzichte van de dalende beweging die we er gedurende de eerste zes maanden van dit jaar noteerden.
 
Op provinciaal niveau worden met betrekking met de beide vakantiemaanden absolute records geslagen binnen de provincie Vlaams-Brabant (137 uitspraken, in vergelijking met dezelfde periode verleden jaar een stijging met +75,64%) en Oost-Vlaanderen (149 uitspraken, in vergelijking met verleden jaar een stijging met +1,36%).
 
Steeds meer jonge bedrijven over de kop in Vlaanderen
 
Reeds enkele maanden stellen we vast dat jongere ondernemingen steeds meer vertegenwoordigd zijn in de faillissementscijfers. Deze toename is bijna volledig een Vlaams fenomeen waar ondernemingen van 0 t.e.m. 4 jaar oud 46,71% van het totaal aantal faillissementen uitmaken. Dit fenomeen verklaart zich door twee bewegingen.
 
Enerzijds de verder in dit document becommentarieerde (zie onderdeel ‘evolutie op provinciaal niveau’) jacht op frauduleuze bedrijven waarop de Brusselse ondernemingsrechtbank zich concentreert. Hierbij is bijzondere aandacht vereist voor ondernemingen die jong opgericht terug te vinden zijn in complexe kluwens waar transparantie een scheldwoord is. Anderzijds de vaststelling dat een belangrijk aantal van de ondernemingen binnen deze groep net voor de corona-perikelen zijn opgericht en dus vermoedelijk geen rekening hielden met de stootkussens die nodig waren om die periode te doorspartelen.
 
Records in de bouw, transport en autohandel
 
Binnen de bouwnijverheid noteren we voor de periode januari-augustus een recordaantal faillissementen. Met 1.367 uitspraken wordt het vorige record van 2019 verbroken, de sector is daarmee meteen de grootste faillissementsleverancier. Tegenover dezelfde periode vorig jaar bedraagt de stijging +10,42%. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van een faillissementsgolf in Vlaams-Brabant die te kaderen valt binnen de aanpak van frauduleuze ondernemingen (zie verder), maar ook in alle andere provincies stijgt het aantal faillissementen in de sector.
 
Ook binnen de transportsector meten we een recordaantal faillissementen van 420 uitspraken tijdens de periode januari-augustus. Zo ligt het aantal uitspraken tijdens deze periode 10,82% hoger dan dezelfde periode vorig jaar. De stijging binnen de transportsector is het grootst in Wallonië met +36,23%, maar ook in Vlaanderen noteren we een stijging van +21,35%. De derde sector waar we een recordaantal faillissementen vaststellen is die van de autohandel en garages. Binnen deze sector steeg het aantal faillissementen van 213 naar 238, een stijging van +11,74%.

Over GraydonCreditsafe

 
"Als GraydonCreditsafe bundelen we onze krachten. We brengen kennis, vertrouwen, kracht en data samen. We zijn ‘s werelds meest gebruikte leverancier van geavanceerde informatie over bedrijven waar ook ter wereld. En we leveren toonaangevende oplossingen specifiek voor onze lokale markten.
 
Met een gezamenlijke geschiedenis van meer dan 150 jaar, leveren Creditsafe en Graydon nu samen geïntegreerde bedrijfsinformatie-oplossingen. Hiermee dragen we bij aan de langetermijngroei en financiële stabiliteit van onze klanten. GraydonCreditsafe is onderdeel van de Creditsafe Group, de meest gebruikte aanbieder van online bedrijfskredietrapporten ter wereld.

Deel dit artikel