Afgelopen maand september werden er 715 faillissementen uitgesproken. Dat zijn er 87 minder dan in september 2020 (-10,9%), maar ook 482 minder dan in september 2019 (-40,3%).

Ook nu zien we een bevestiging van de contra-intuïtieve tendensen die we sedert het begin van de COVID-crisis waarnemen.

Op de maanden april en mei na noteren we inderdaad maand na maand minder faillissementen dan gedurende dezelfde maand van 2020 en beduidend minder dan in 2019.

Niet onbelangrijk: de vaststelling dat binnen de Brusselse regio, bij uitstek de rechtbank die het grootste aantal bedrijven onder zijn hoede heeft, het aantal faillissementen in september dit jaar 12,8% hoger ligt dan die van september 2020.

Naar verluidt zou de RSZ binnen de Brusselse regio opnieuw –zij het nog zeer beperkt - overgaan tot dagvaarden van schuldenaars ter faling. Ook binnen de provincie Oost-Vlaanderen zien we in vergelijking met september 2020 een stijging met +12,4%. In beide gevallen blijft het faillissementsniveau ver onder de waarden die we pre-crisis waarnamen.

Binnen het arrondissement Leuven (+20% in vergelijking met september 2020) zien we met 30 uitspraken zelfs het op één na hoogste aantal faillissementen ooit binnen een septembermaand. Binnen het arrondissement Waals-Brabant (+2,4%) zien we een 'eerder normaal' faillissementsniveau.

Januari tot en met september

Met betrekking tot de periode van begin januari tot einde september noteren we 4.753 bedrijven die over de kop zijn gegaan. Dat zijn er 1.380 minder dan over dezelfde periode in 2020 (-22,5%). Ten opzichte van dezelfde periode 2019 noteren we zo een daling van -45,9%.

Zolang de fiscale en sociale administraties reticent blijven met betrekking tot het dagvaarden ter faling (een houding waarvan we verwachten dat die minstens tot einde dit jaar wordt volgehouden) én het verlenen van betaaluitstel rekenen we op een blijvend laag niveau faillissementen.

We kunnen niet anders dan blijven vaststellen dat de waargenomen dalingen zich manifesteren over de drie regio's, de verschillende rechtsvormen en de verschillende ordes van grootte van ondernemingen.

Wel zien we dat er verhoudingsgewijs meer eenmanszaken en typische rechtsvormen voor kleinere vennootschappen over de kop gaan. Eveneens verhoudingsgewijs zien we een duidelijke verschuiving naar steeds meer bedrijven met anciënniteit die de boeken neerleggen.

Faillissementen per gewest

Over september zien we in twee gewesten een daling van het aantal faillissementen: binnen het Vlaamse gewest met -11,1%; in Wallonië met -26,4%. Binnen het Brusselse gewest noteren we echter een stijging van +12,8%.

Over Graydon
'Graydon helpt het bedrijfsleven al 130 jaar lang aan waardevolle bedrijfsinformatie om weloverwogen financiële en commerciële beslissingen te nemen. Door uit diverse bronnen grote hoeveelheden data te verzamelen, analyseren en interpreteren, leveren wij klanten inzichten op het gebied van kredietinformatie, risk & compliance en marketinginformatie.

Hierbij maken we gebruik van meer dan 130 internationale databases en de gegevens van meer dan 90 miljoen bedrijven. Graydon heeft kantoren in Antwerpen, Amsterdam, Londen en Cardiff. Sinds 2016 is Graydon onderdeel van Atradius, een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.'