Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Graydon : 'Recordaantal faillissementen in Vlaanderen, uitgesproken daling in Brussel'

In mei 2023 telden we in België 893 faillissementen. Ten opzichte van de maand mei 2022 betekent dit een daling met -9,62%.
Nochtans sneuvelen binnen het Vlaamse Gewest opnieuw records. Met 584 uitspraken (+5,23%) vestigde het een absoluut record, terwijl de cijfers in Wallonië (één uitspraak meer dan in mei 2022- stabiliseren.
 
De daling op federaal niveau is dan ook vooral een Brusselse aangelegenheid, waar we slechts 104 uitspraken tellen. Het betekent een daling ten opzichte van mei 2022 met -53,57%.
 
Cumulatief tellen we in de periode januari-mei op federaal niveau 4.429 faillissementen (+8,29%). Ook hier zien we binnen het Vlaamse Gewest alle records sneuvelen. Met 2.692 uitspraken zijn dat 81 faillissementen meer dan tijdens het recordjaar 2013.
 
Ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar zien we een stijging met +15,54%. Ook binnen het Waalse Gewest noteren we een stijging (+22,97%). Alleen in het Brusselse Gewest zien we na vijf maanden een flinke daling met -25,27% naar 612 vonnissen.
 
De daling van de faillissementen in Brussel kan deels verklaard worden door het feit dat de fiscale en sociale administraties - die voor een belangrijk aantal dagvaardingen ter faling instonden - steeds vaker dagvaarden ter ontbinding. In het bijzonder daar waar geen activa meer aanwezig zijn. Het vertekent enigszins de gebruikelijke faillissementscijfers.
 
Tijdens de periode januari-mei was de bouwnijverheid de sector met het hoogste aantal faillissementen. Een stijging +13,5% tegenover dezelfde periode vorig jaar brengt het faillissementspeil in de sector naar 919. Deze stijging vindt voornamelijk plaats in Vlaanderen (meer specifiek Oost-Vlaanderen, Limburg en vooral Vlaams-Brabant) waar er met 582 faillissementen sprake is van een stijging van +29,1%.
 
De op een na grootste faillissementsleverancier is de horeca met 797 cases, een stijging van +16,7%. Opvallend is dat deze stijging in Vlaanderen en Wallonië zeer uitgesproken is (met stijgingen van respectievelijk +30,7% en +39,9%), maar dat er in Brussel sprake is van een daling van -35,2%.'

Over GraydonCreditsafe

 
'Als GraydonCreditsafe bundelen we onze krachten. We brengen kennis, vertrouwen, kracht en data samen. We zijn ‘s werelds meest gebruikte leverancier van geavanceerde informatie over bedrijven waar ook ter wereld. En we leveren toonaangevende oplossingen specifiek voor onze lokale markten.
Met een gezamenlijke geschiedenis van meer dan 150 jaar, leveren Creditsafe en Graydon nu samen geïntegreerde bedrijfsinformatie-oplossingen. Hiermee dragen we bij aan de langetermijngroei en financiële stabiliteit van onze klanten. GraydonCreditsafe is onderdeel van de Creditsafe Group, de meest gebruikte aanbieder van online bedrijfskredietrapporten ter wereld.'

Deel dit artikel