Graydon Barometer Faillissementen: 629 faillissementen in november 2020, ruim 25 procent minder dan vorig jaar.

In november 2020 gingen 629 bedrijven failliet in België, een daling van 25,4 procent in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

Met nog slechts één maand te gaan zijn er in 2020 7.406 bedrijven failliet gegaan, een daling van 30,6 procent ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar.

Ten gevolge van de faillissementen zijn dit jaar al potentieel 17.748 banen verloren gegaan, een afname van 8,7 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Van alle sectoren heeft de retail in 2020 te maken met het grootste potentiële banenverlies ten gevolge van een faillissement. In vergelijking met vorig jaar is dat een stijging van het aantal potentieel verloren banen.

Aantal faillissementen per Gewest:
  • Het aantal faillissementen in het Vlaamse Gewest (310 faillissementen) is in november 2020 afgenomen (-29,6%) in vergelijking met november 2019 (440 faillissementen).
  • Het aantal faillissementen in het Waalse Gewest (172 faillissementen) is in november 2020 gedaald (-21,5%) in vergelijking met november 2019 (219 faillissementen).
  • Het aantal faillissementen in het Brusselse Gewest (140 faillissementen) is in november 2020 gedaald (-22,7%) in vergelijking met november 2019 (181 faillissementen).
Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon: 
Onder normale omstandigheden hadden we verheugd kunnen zijn met dit soort cijfers. De laatste keer dat we met nog slechts één maand te gaan dit aantal faillissementen schreven was nog voor crisisjaar 2008.

Helaas verbergen deze rooskleurige cijfers die bloedrode cijfers die heel veel ondernemers schrijven en een stilte voor de storm die helaas nog zal komen. De faillissementscijfers zeggen op dit moment dan ook niets over de reële economie.

De huidige steunmaatregelen helpen vele bedrijven erdoor, maar niet alle: onze modellen, de Graydon schokbestendigheidsscore in het bijzonder, tonen dat nog altijd 20 procent van de ondernemingen die voor de crisis gezond waren, nu in bijzonder zwaar weer verkeren, ondanks de steun.

We verwachten dan ook een zich geleidelijk opbouwende faillissementensstorm eens het moratorium op faillissementen eindigt. Nieuwe en diepere maatregelen om ook dat te beheersen dringen zich op.

Een tijdelijke bijsturing in de wetgeving op insolventie is ook noodzakelijk om deze storm beheersbaar maken
 
Nog steeds wordt gevreesd dat adviseurs bedrijfsleiders zullen aanzetten om zich failliet te laten verklaren op bekentenis, terwijl het vaak over bedrijven gaat die voor de corona crisis perfect gezond worden maar nu omvergeblazen zijn.

De insolventiewet van 2018 laat een ongelukkig gefailleerde ondernemer toe vrij snel te herbeginnen. Op zich een goede zaak maar dat leidt in de huidige omstandigheden tot een pervers effect.

Doordat de faillissementen op bekentenis eerder een administratieve afhandeling kennen en die zonder bijsturing massaal zullen worden uitgesproken riskeren we sneeuwbaleffecten te zien binnen de logistieke ketens: een domino-effect waarbij andere bedrijven in de val worden meegesleurd.

Daarbij komt dat de rechtbanken niet over voldoende middelen beschikken voor deze situatie en zullen zij de toevloed nauwelijks kunnen verwerken. Dossiers zullen langer aanslepen wat zorgt voor toenemende onzekerheid.

Willen we dit alles oplossen dan zullen rechtbanken de mogelijkheden moeten hebben om van bij de aanvraag richting te geven aan een dossier en dus eventueel van het faillissement weg te sturen. Anders houden we rekening met 50.000 faillissementen als gevolg van corona.

Het is zowel voor de overheden, voor de rechtbanken en bedrijven zelf, zaak om goed te kijken naar de inzet van gepaste maatregelen en om te verkennen welke bedrijven voldoende bestendig zijn en passend geholpen kunnen worden om ook na deze crisis het hoofd boven water te houden en opgewassen te zijn tegen toekomstige maatregelen.