Gedurende de afgelopen maand werden 664 faillissementen uitgesproken. Ten opzichte van dezelfde aprilmaand in 2021 betekent dit een stijging van 36,07%.

Ter vergelijking: gedurende de maand april 2020, we zaten net een maand in de eerste lockdown, telden we 338 faillissementsuitspraken. Over de eerste vier maanden van dit jaar waren er in totaal 3.103 faillisementsuitspraken.

Een stijging van +45,61% ten opzichte van 1 januari tot en met 30 april 2021 (2.131 uitspraken). Tijdens dezelfde periode in 2020, waarvan toen nog 2,5 maand 'pré-corona', telden we 3.295 vonnissen.

Hoewel het aantal faillissementsuitspraken duidelijk een stijgende trend laat zien blijven we met deze cijfers nog een stuk onder het pre-corona niveau.

De stijgende trend verklaart zich vooral vanuit de vaststelling dat verschillende administraties - de RSZ in het bijzonder - geleidelijk aan hun dagvaardingen ter faling hernemen.

Faillissementen per gewest

Naar verhouding meten we de sterkste stijgingen binnen het Brusselse gewest. Hier tellen we over de vier eerste maanden van dit jaar 594 uitspraken: in vergelijking met dezelfde periode verleden jaar betekent dit een stijging (+72,67%).

Toch blijft dit getal ver onder het niveau van dezelfde periode in 2019 (1.012 uitspraken) en 2018 (1.091 uitspraken). Die beide jaren spraken de Brusselse ondernemingsrechtbanken bijzonder veel faillissementsvonissen uit, onder andere vanuit de bijzondere aandacht die werd besteed aan het opdoeken van spookbedrijven en fraudezaken.

Binnen het Vlaamse gewest kwam men sinds begin dit jaar tot 1.777 faillissementvonnissen. Een stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2021 (+55,47%) en iets meer dan dezelfde periode in 2019.

Hierbij valt de bijzonder sterke stijging op binnen de provincie Antwerpen op waar 662 bedrijven over de kop gingen en waar we over de vier eerste maanden van dit jaar een stijging noteren van maar liefst +92,44%.

Bovendien is dit binnen de provincie het hoogste aantal faillissementen van de afgelopen vijf jaar. In de andere provincies blijven de waarden onder het niveau van het aantal uitspraken over de eerste vier maanden van 2019.

Binnen het Waalse Gewest meten we met 701 uitspraken een stijging ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar (+12,88%).

Op niveau van de activiteiten zien we dat vooral de transportsector het zwaar te verduren heeft. De eerste vier maanden van dit jaar telde deze sector 197 faillissementsuitspraken, het hoogste aantal faillissementen dat binnen deze sector werd uitgesproken in het afgelopen decennium.'