Gedurende de afgelopen maand werd en 973 faillissementen uitgesproken. Ten opzichte van dezelfde maartmaand in 2021 betekent dit een stijging met 50,4%.

Ter vergelijking: gedurende de maand maart 2020, de maand waar de eerste lockdown inging, telden we 982 faillissementsuitspraken. De maand maart lijkt een belangrijke kentering in de evolutie van de faillissementen in te luiden.

De stijging is een direct gevolg van het hernemen van de dagvaardingen ter faling binnen welbepaalde provincies door de specifieke overheidsinstanties, de fiscale besturen in het bijzonder.

Hierbij is het belangrijk vast te stellen dat ondernemingsrechtbanken nu ook de dagvaardingen opnemen die betrekking hebben op nieuwere dossiers; ze beperken zich niet meer tot die dossiers die al voor de eerste lockdown hangende waren.

Nu komen dus ook ondernemingen die tijdens de Covid-crisis zelf in moeilijkheden kwamen in het vizier.

Gezien de herneming nog onvolledig is en geografisch nog niet volledig is ontwikkeld, gezien bovendien andere instanties op dit ogenblik nog terughoudend blijken en nog vele ondernemingen gebruik maken van door diezelfde administraties verleend uitstel van betaling, verwacht Graydon de komende maanden een scherpe evolutie ter zake.

Deze evolutie zal tot stand komen in functie van het ritme van de herneming van de dagvaardingsactiviteiten van de betrokken instanties en kan enkel getemperd worden door het volhouden van betaaluitstellingen, het verlengen of verder uitrollen van eerder genomen maatregelen en zelfs het mogelijks uitrollen van bijkomende.

Bovendien wordt ons bedrijvenweefsel volop geconfronteerd met nieuwe schokken zoals de steeds sneller hollende inflatie, de ermee gepaard gaande stijgende loonkosten, bevoorradingsproblemen én de effecten van de Russische inval in Oekraïne. Ook dit kan op termijn niet anders dan gevolgen hebben.

Faillissementen per gewest

De stijging voor de maand maart meten we zowel binnen het Vlaamse (+72,2%) als het Brusselse gewest (+95,3%), maar niet binnen het Waalse (-11,7%).

Binnen het Vlaamse Gewest zien we in maart een stijging van 338 gevallen naar 582 (+72,2%). Die stijging nemen we waar binnen alle Vlaamse provincies.

De provincie Antwerpen spant de kroon: ten opzichte van maart verleden jaar noteren we een stijging noteren van 101 naar 231 cases (+128,7%).

Dit volume faillissementen is met betrekking tot de maand maart de hoogste van de afgelopen 7 jaar. We moeten inderdaad naar maart 2015 terug om binnen de provincie Antwerpen een hoger volume aan faillissementen terug te vinden gedurende een maand maart.

En absolute aantallen zien we met betrekking tot het eerste trimester 2022 en opnieuw in vergelijking met het eerste trimester 2021 een sterke stijging van het aantal uitspraken binnen de horeca (van 233 gevallen naar 398 gevallen (+70,8%) en de bouwnijverheid (van 328 cases naar 460 cases of + 40,2%).

Binnen de sector van de dienstverlening aan bedrijven noteren we een stijging van 220 uitspraken naar 335 (+52,3%).

Binnen de transportsector piekt het aantal faillissementen. Gedurende het eerste trimester van dit jaar vielen er binnen de transportsector 158 faillissementen: ten opzichte van het eerste trimester verleden jaar een stijging met + 88,1%, bovendien het hoogste aantal faillissementen ooit gedurende een eerste trimester binnen die sector werden genoteerd.

Over Graydon

Graydon helpt bedrijven en overheden al bijna 135 jaar aan bedrijfsinformatie. Graydon verzamelt, analyseert en interpreteert data en verschaft inzicht in kredietinformatie en risk & compliance.

Graydon stelt organisaties in staat om de juiste beslissingen te nemen op basis van relevante zakelijke inzichten om ethische, transparante en verantwoorde handel te bevorderen.

Graydon is een innovatieve zakenpartner die voorspellende scores creëert en hoogwaardige inzichten op maat levert. Dit beperkt risico's en vergroot de commerciële kansen. Graydon heeft kantoren in Amsterdam, Antwerpen, Londen en Cardiff.