Patiënten die met ernstige griep op intensieve zorg belanden, hebben 15% risico om een bijkomende Aspergillus-schimmelinfectie op de longen te ontwikkelen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van zeven Belgische en Nederlandse ziekenhuizen.

De normale kans op Aspergillus tijdens een verblijf op IC is ongeveer 5%. Een schimmelinfectie op de longen is een belangrijke doodsoorzaak: 45% van de grieppatiënten met een bijkomende schimmelinfectie overlijdt, zelfs met een aangepaste schimmelbehandeling.

Het onderzoek, onder leiding van prof. dr. Joost Wauters (algemeen inwendige geneeskunde UZ Leuven) en dr. Bart Rijnders (Erasmus MC Rotterdam), vertrok van een observatie aan het bed van de patiënten.

Tijdens de Mexicaanse grieppandemie in 2009 kwamen meer mensen met ernstige griep op intensieve zorg terecht. Artsen constateerden een opmerkelijk aantal mensen met een Aspergillus-infectie van de longen.

Dat leidde tot een groots opgezet onderzoek waarbij gegevens bekeken werden van grieppatiënten op de IC-diensten in Belgische en Nederlandse ziekenhuizen tussen 2009 en 2016. Daaruit bleek dat Aspergillus ook in andere ziekenhuizen een reëel probleem is.

De resultaten toonden aan dat 15% van de grieppatiënten op intensieve een Aspergillus-infectie ontwikkelt. De studie, zopas gepubliceerd in The Lancet Respiratory Medicine, klasseert griep daarmee officieel als een risicofactor voor het ontwikkelen van de dodelijke schimmelinfectie van de longen.

Dankzij een groep controlepatiënten, die wel een longontsteking maar geen griep hadden, weet men dat het de griep zelf is die doorslaggevend is. Wie geen griep had, maakte 5% kans op aspergillose.

Bovendien blijkt uit de resultaten dat het gebruik van cortisone een bijkomende risicofactor is voor het ontwikkelen van de schimmelinfectie.

Het onderzoek gebeurde in samenwerking met UZ Leuven, Erasmus MC Rotterdam, Radboud Nijmegen, UZ Gent, UMC Maastricht, UMC Amsterdam en Gelre Ziekenhuizen. Bron : Artsenkrant/