Patiënten met griep die geen complicaties vertonen, dienen thuis verzorgd te worden, en niet in het ziekenhuis. Dat stellen huis- en spoedartsen in een gezamenlijke oproep.

Alle artsen trachten hun patiënten op een zo goed mogelijk manier te verzorgen, ook in moeilijke organisatorische omstandigheden zoals de huidige griepperiode. Daar zijn Domus Medica en spoedartsenvereniging BeCEP van overtuigd, luidt het.

Juiste zorg op juiste plaats

Door de verder aangroeiende griepepidemie worden de ziekenhuizen echter geconfronteerd met een zeer drukke bezetting.

"Hierdoor zijn zij verplicht een restrictief opnamebeleid te handhaven. Vandaag moeten we dus extra zorgzaam omspringen met opname-indicatie, als we de volgende dagen willen garanderen dat de zwaarst getroffen patiënten in een ziekenhuisbed kunnen worden opgenomen.

Daarom moeten we samen, ieder vanuit zijn discipline, ervoor zorgen dat elke patiënt de beste zorg op de juiste plaats krijgt", schrijven voorzitters Roel Van Giel en Jan Stroobants.

Ze geven de raad om patiënten met niet-gecompliceerde griep best thuis te behandelen.

"Hierbij moet zoveel mogelijk het sociale netwerk (familie/vrienden/kennissen) worden ingeschakeld. Huisartsen zijn goed geplaatst om binnen de thuissituatie dit sociale netwerk mee te activeren. De spoedartsen zullen voor de patiënten die zich spontaan aanbieden op spoed, eenzelfde beleid voeren." (bron Artsenkrant)