Asbest is kankerverwekkend. De wetenschap weet dit reeds meer dan 50 jaar. De gevolgen van asbestziekten zijn pas tientallen jaren na de blootstelling aan asbest zichtbaar en zijn niet of nauwelijks te genezen.

Wie 40 jaar geleden asbest inademde kan vandaag aan longvlieskanker sterven. Het Asbestfonds (AFA) erkende vorig jaar in België 292 asbestslachtoffers met longvlieskanker, 60% meer dan in 2014, en dit aantal zal volgens het Asbestfonds zeker nog tien jaar blijven stijgen.

Lieve Snauwaert (Groen) doet een voorstel op de gemeenteraad van dinsdag.

De productie en toepassing van asbest en asbesthoudende materialen in ons land is sinds 1998 verboden. Naar schatting is er wel nog ongeveer 3,7 miljoen ton asbesthoudend materiaal in omloop, het merendeel in de vorm van dakleien, gevelbekleding, golfplaten, nutsleidingen, ...

Dergelijke 'hecht gebonden' asbesttoepassingen vormen geen acuut risico voor milieu en gezondheid maar kunnen op termijn wel asbestvezels vrijgeven wanneer zij verweren of afbrokkelen.

Asbestvezels vinden we in de buitenlucht. De voornaamste bronnen van asbest- vervuiling in de buitenlucht zijn asbestcementproducten en incidenten zoals brand en sloop in gebouwen die asbest bevatten. Bij beschadiging van een gebouw (bij verbouwing, sloop of brand bijvoorbeeld) vormt dit asbest een groot gezondheids-risico voor iedereen die zich in en rond het gebouw bevindt.

Wie kritisch rondkijkt in de omgeving ziet veel bijgebouwen en bergingen bedekt met soms verweerde, afbrokkelende golfplaten met mogelijk vrijkomende vezels, ook in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

Om Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij te maken zullen alle bestuursniveaus moeten samenwerken en initiatieven nemen. Dit dient te gebeuren via sensibiliseren, inventariseren, betoelagen en verwijderen.

Het asbestprobleem is een maatschappelijk probleem. Iedereen heeft er mee te maken, hetzij door de aanwezigheid ervan in en op de eigen woning, hetzij door aanwezigheid in de omgeving. Hier kan best een inventaris van gemaakt worden, we vinden voorbeelden van pilootprojecten bij IOK en OVAM (Merksplas 100 EUR per woning).