Groen Herentals vreest dat het stadsbestuur in het dossier van de kasseien 1 miljoen euro aan zijn broek heeft.Groen schreef met zijn standpunt een nieuwe aflevering in de Herentalse kasseiensoap.

Burgemeester Peeters slaat de bal mis in kasseiensoap
Groen Herentals stelde dinsdagavond op de gemeenteraad een vraag omtrent de kasseienkwestie. Dit was duidelijk niet naar de zin van Burgemeester Peeters.

1.
Groen trok op 13.02 aan de alarmbel omdat CD&V - naar aanleiding van het voorlopig verslag van de deskundige - in paniek opriep om het Studiebureau in de zaak te betrekken. Groen stelde toen in haar persbericht:
 
Dit gaat echter zo maar niet. Blijkbaar hebben ofwel de juridische adviseurs van de stad en de advocaten van de stad nagelaten te vertellen dat in een bouwzaak, alle spelers van in het begin in de zaak betrokken moeten worden, ofwel heeft het schepencollege op eigen houtje beslist om het studiebureau niet te dagvaarden. Immers geldt een deskundig verslag slechts ten overstaan van de partijen in de zaak, en niet ten aanzien van anderen, omdat die zich niet hebben kunnen verdedigen in het deskundig onderzoek.
Het gevolg is, als men het studiebureau zou dagvaarden, dat het hele deskundig onderzoek opnieuw zou moeten gedaan worden, hetgeen onmogelijk is omdat CD&V en SP.a intussen het centrum hebben laten heraanleggen! Het studiebureau kan op deze manier nooit nog aansprakelijk gesteld worden.
De vraag is dan ook wie hiervoor verantwoordelijk is: heeft het advocatenkantoor van de stad dit nooit gezegd, of hebben CD&V en SP.a het juridische advies van het advocatenkantoor in de wind geslagen?
 
 2.
Groen Gemeenteraadslid Hans Van Den Eynden vroeg op de gemeenteraad van 06.03.2012 dan ook naar de verantwoordelijkheid van het niet in de rechtszaak betrekken van het studiebureau. Had het schepencollege aan het advocatenkantoor gevraagd aangifte te doen bij haar verzekeraar, of gaf het schepencollege toe dat het haar eigen fout was geweest?

Bitse burgemeester
Burgemeester Peeters reageerde hierop redelijk bits dat Groen de bal volledig mis sloeg aangaande de kasseienkwestie.

Er was géén noodzaak om de aansprakelijkheidsverzekering aan te spreken, en de Stad had er vertrouwen in het geld voor de heraanleg van het stadscentrum te kunnen recupereren, zelfs indien het deskundig verslag naar de verantwoordelijkheid van het studiebureau wees.

Burgemeester Peeters stelde bovendien dat er géén nood was om een nieuw deskundig onderzoek te voeren ‘want de nodige vaststellingen zijn reeds gedaan’. Het Schepencollege had dan ook aan het advocatenkantoor machtiging gegeven om het studiebureau ‘indien zij dit nodig achtte’ in de zaak te betrekken.

3.
Groen stelt dus vast dat het Schepencollege nog steeds niet ingezien heeft dat zij het risico lopen om deze zaak ter waarde van €1.000.000 definitief de nek te hebben omgedraaid. Blijkbaar hebben de waarschuwingen van Groen er niet toe geleid dat men het Gerechtelijk Wetboek bij de hand heeft genomen.
Groen Voorzitter Peter Verpoorten: ‘Er zijn zo van die dossiers waarin ik echt hoop dat ik me vergis. De burgemeester blijkt nog vol zelfvertrouwen te zitten, maar ik kan toch niet anders dan in art. 981 van het Gerechtelijk Wetboek lezen:  
 
Het deskundigenonderzoek kan niet tegengeworpen worden aan de partij die gedwongen tussenkomt nadat de deskundige zijn voorlopig advies heeft verstuurd, tenzij zij van het middel van de niet-tegenwerpbaarheid afziet.’
 
Als het studiebureau nu pas in deze zaak gedagvaard wordt, nadat de deskundige zijn voorlopig advies heeft gegeven, dan mogen ze zelf kiezen of dit verslag tegen hen als bewijs mag gebruikt worden…

Blijkbaar is de burgemeester vol vertrouwen dat het studiebureau hier mee akkoord zal gaan in een zaak die draait rond een discussie wie een miljoen euro mag gaan betalen! Indien zij niet akkoord gaan dat dit deskundig verslag als bewijs gebruikt wordt, en zij kunnen aantonen er belang bij te hebben, dan stelt art. 981, 2elid van het Gerechtelijk Wetboek dat het deskundig onderzoek moet overgedaan worden.

Ik hoop dus uit de grond van mijn hart dat het college nog ergens een strook kasseien heeft laten liggen in de oorspronkelijke losse bedding zodat het onderzoek kan overgedaan worden…’.

Groen.


Foto's archief N.