Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Groen en Open Vld Nijlen niet samen naar Nijlense kiezer in 2024

Open Vld en Groen in Nijlen kondigen aan dat hun samenwerking, die in 2018 werd aangegaan richting de gemeenteraadsverkiezingen, in 2024 niet wordt voortgezet.

'Hoewel deze beslissing het einde betekent van een vruchtbare samenwerking, spreken beide partijen hun tevredenheid uit over het beleid dat zij de afgelopen jaren hebben gevoerd', melden Maarten Bellens, voorzitter Groen Nijlen, en Victor De Groof, voorzitter Open Vld Nijlen.

'De samenwerking tussen Groen en Open Vld is bepalend geweest in het stimuleren van positieve verandering en vooruitgang in Nijlen. Door hun gezamenlijke inspanningen zijn er belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, sociaal welzijn en mobiliteit.

Nijlen is anno 2023 bovendien financieel een kerngezonde gemeente en dat zonder belastingen te verhogen of bij te creëren, ook niet tijdens de inflatiecrisis van 2022. Ook op vlak van participatie zijn er de afgelopen jaren in Nijlen heel wat vernieuwende trajecten opgezet.

Met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan werden er dan weer duidelijke krijtlijnen uitgetekend voor de mobiliteit van de toekomst, voor alle weggebruikers. Verder krijgen de lokale handelaars de nodige ondersteuning. Zo werd het aankoopbeleid van de gemeente hervormd, met als doel om zo veel mogelijk producten en diensten binnen de gemeente aan te kopen. 

Beide partijen zijn er dan ook van overtuigd dat hun gevoerde beleid een positieve impact heeft op de gemeente en haar inwoners. De beslissing om niet meer als gezamenlijke lijst op te komen vloeit voort uit een gedeelde wens om, tijdens de aankomende verkiezingscampagne, maximaal eigen accenten te kunnen leggen binnen de campagnestrategie.

Hoewel ze bij de komende verkiezingen niet meer samen naar de kiezer zullen trekken, zijn zowel Groen als Open Vld ervan overtuigd dat hun gemeenschappelijke doel, het verbeteren van het leven van de inwoners van Nijlen, voorop blijft staan.'

Ze spreken dan ook beiden hun intentie uit om constructief te blijven samenwerken, met als doel positieve veranderingen voor de gemeenschap teweeg te brengen.

Deel dit artikel