U bent hier

Groen Herentals : 'Zwaar verkeer door Noorderwijk en Morkhoven'

Herentals | Kempen regio | Neteland | Provincie Antwerpen
06.11.2017 - 09.45u
Door: Lex Verellen

Het rekeningrijden voor vrachtverkeer van meer dan 3,5 ton is sedert 1 april 2016 ingevoerd. Vrachtwagens die gebruik maken van autosnelwegen en de beperkte aangeduide gewestwegen betalen per km.

Voor de provincie Antwerpen zijn dit de snelwegen en gewestwegen N1 en N10. Binnenkort zou dit ook op de N14 die Lier via Zandhoven verbindt met E313 en E34 ingang vinden. Die laatste maatregel wordt ingevoerd omdat de N14 nu als tolvrije sluipweg gebruikt wordt, de metingen lopen daar op tot minstens 50% extra zwaar vrachtvervoer richting Lier, sedert 1 april 2016.

Lieve Snauwaert, gemeenteraadslid : 'Een pijnlijk gevolg van het rekeningrijden is dat er meer sluipverkeer is met vrachtwagens op landelijke wegen en in de dorpskernen. De nadelige gevolgen zijn talrijk: verkeersonveiligheid voor onbeschermde weggebruikers nl. voetgangers en fietsers, geluidsoverlast, luchtvervuiling, het wegdek in onze dorpen wordt kapot gereden.

Het staat toch in de sterren geschreven dat het rekeningrijden beperken tot autosnelwegen en enkele gewestwegen sluipverkeer in de hand werkt? Eerst en vooral zijn "slimme GPS systemen" er snel achter wat de goedkoopste route is van a naar b... neem er dan nog eens de files bij, dan zijn er geen metingen nodig, alleen ons gezond verstand, om te weten dat onze landelijke wegen en dorpskernen een aantrekkingspool zijn voor vrachtvervoer hoger dan 3,5 ton.'

Regio Zuiderkempen december 2011

'In het antwoord van minister Crevits op een parlementaire vraag naar de stand van zaken van het rekeningrijden in onze regio, lezen we dat er toen een consensus was voor een gecoördineerde aanpak voor Herentals en de omringende gemeenten: Olen, Westerlo, Heist-op-den-Berg, Herselt, Herenthout, Hulshout incl. de politiezones en IOK.

Het gaat hier om de ontsluitingsroutes van het bedrijventerrein Heultje (Westerlo) – Hulshout, die worden geïntegreerd in de plannen van de ruimere regio. De consensus was dat er 2 ontsluitingsroutes naar de E313 werden voorgesteld: N152 Zoerle-Parwijs – Olen en N19 (Zoerle-Parwijs – N15 – Westerlo) naar opritten nrs 22 (Herentals) en 23 (Geel West) en één route N10 die via Aarschot kan aansluiten op de E314.

Dit werd in 2 fases voorzien waarbij fase 2 ingaat wanneer Heist op den Berg een verbinding realiseert. De minister zei toen (12/2011) dat over de implementatie nog geen duidelijkheid was.'

Regio Middenkempen in juni 2015

'In de gemeenteraad van 30 juni 2015 werd het voorstel om een bovengemeentelijke mobiliteitsstudie uit te voeren voor de Middenkempen unaniem goedgekeurd. Deze studie wordt gefinancierd door de provincie ism. met de gemeenten Herentals, Grobbendonk, Vorselaar, Lille, Kasterlee, Geel, Olen, Zandhoven en Ranst.

De "ontlasting van woonkernen via het Vlaams Vrachtroutenetwerk" maken ook deel uit van deze studie, volgens de planning loopt dit mobiliteitsonderzoek Middenkempen ten einde in het voorjaar 2018.'

De situatie voor Herentals vandaag – einde 2017

'Er is het getalm met de uitrol van de kilometerheffing voor het ganse wegennet. Dit is een belangrijke oorzaak van uiteenlopende overlast met zwaar vrachtverkeer in onze dorpen.

Op de website van de stad vinden we terecht: de dorpskernen van Noorderwijk en Morkhoven zijn niet geschikt voor veelvuldig zwaar vrachtverkeer. Het college van burgemeester en schepenen beslist dan ook om een tonnagebeperking in te voeren in de Paradijsstraat, Doornestraat, Servaas Daemsstraat, Ring, Morkhovenseweg, Molenstraat en Wiekevorstseweg.

Het aanvullend verkeersreglement kwam tot stand in overleg met de gemeentebesturen van Olen, Herenthout en Heist-op-den-Berg.

Het stadsbestuur van Herentals heeft begin juni 2017 als enige gemeente in de regio, een tonnagebeperking van 5,5 ton ingevoerd en hiervoor de nodige verkeersborden geplaatst. De bewoners van Noorderwijk en Morkhoven ondervinden dagelijks dat de voorgestelde tonnagebeperking (nog) niet helpt.

Het rekeningrijden voor zwaar vrachtvervoer moet toegepast worden op het ganse wegennet, zolang dit niet van kracht is zal er sluipverkeer blijven bestaan. Deze maatregel moet door de bevoegde minister Weyts genomen worden.

Voor het geheel van deze complexe problematiek hebben wij enkele dringende vragen, suggesties en voorstellen tot actie.'

Onze vragen:

'Hoe ver staat het met de implementatie van de maatregelen zoals uiteengezet door minister Crevits in 2011 i.v.m. het vrachtroutenetwerk in onze provincie?

Hoe ver staat het met de lopende bovengemeentelijke mobiliteitsstudie, van de Provincie voor de Middenkempen voor het gedeelte van het vrachverkeer? (gestemd in de gemeenteraad 2015)

Wordt de tonnagebeperking van 5,5 ton ook in de buurgemeenten waarmee overlegd werd voorzien? Wordt er opnieuw overlegd met de aangrenzende gemeentebesturen om de maatregel binnenkort te evalueren?

Hoe ver staat het met de handhaving? Hoeveel boetes zijn er uitgeschreven sedert het plaatsen van de 5,5 ton borden? Hoeveel en welke overtredingen werden vastgesteld op het gebruik van de "On Board Units" (meettoestellen) in de vrachtwagens op het grondgebied van Herentals en in de politiezone Neteland? Kunnen de resultaten bezorgd worden?

Kan het gemeentebestuur bij het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken de lijst van alle verkeersmetingen opvragen die genomen zijn in de Zuiderkempen en ook specifiek voor de straten waar nu de 5,5 tonnage beperking van kracht is in Noorderwijk en Morkhoven, dit sedert de planning van de implementatie van het rekeningrijden?

Onze suggesties en voorstellen tot actie:

'Wij vragen het stadsbestuur om een schrijven te richten aan Minister Weyts waarin gevraagd wordt om niet langer te talmen met de uitrol van het rekeningrijden voor het ganse wegennet en dit ten laatste in te voeren op 31/12/2018.

De belangrijkste motivatie hiervoor is het vrachtvervoer te laten rijden waar het hoort nl. op de autosnelwegen. Alleen op die manier wordt het sluipverkeer sterk teruggedrongen,' besluit Snauwaert.  (pb)

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto