De groene fractie in het federaal parlement legt een wetsvoorstel neer om het recht op abortus te verankeren in de grondwet.

De Franstalige socialisten van PS kwamen met dat idee naar aanleiding van het arrest van het Amerikaanse Hooggerechtshof waardoor staten abortus op hun grondgebied kunnen verbieden. (VRTNWS)