Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Groen licht voor nieuwbouw Den Brand in Spoorwegstraat Mol

Den Brand vzw Mol krijgt van het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning voor de geplande nieuwbouw in de Spoorwegstraat. Het nieuwe multifunctionele gebouw komt naast de bestaande oude vestiging, gekend als Brand 6.

Nadien worden de bestaande gebouwen afgebroken. Het gemeentebestuur ondersteunt het project via een voordelige erfpacht voor de grond.

Den Brand is al bijna 40 jaar een vertrouwde en sterk gewaardeerde organisatie in onze gemeente. Sinds 1983 biedt deze vzw een warme thuis aan volwassenen met een verstandelijke beperking.

Als organisatie beschikt Den Brand momenteel over vijftien huizen, verspreid over Mol, Lier en Herentals.

De organisatie telt bijna 100 vaste medewerkers. Samen met talloze vrijwilligers zetten ze zich in voor 160 bewoners. Deze inwoners wonen op één van de locaties, vinden er een zinvolle dagbesteding en krijgen er aangepaste begeleiding.

Hoofdlocatie

De organisatie wil de bestaande uitgeleefde gebouwen in de Spoorwegstraat Mol afbreken en – aanpalend – vervangen door een nieuwbouw in L-vorm. De plannen voorzien leefruimtes en verblijven voor twee leefgroepen van 23 bewoners, een atelier voor dagbesteding, kantoren voor 15 personen, ruimtes voor de logistieke dienst en een polyvalente zaal.

Eén leefgroep richt zich specifiek op oudere bewoners met meer zorgbehoefte. Dankzij de nieuwbouw kan de organisatie ook het hoofdkantoor opnieuw inrichten op een eigen locatie, in nabijheid van de bewoners. Voorlopig huurt de organisatie hiervoor tijdelijk de nodige ruimte op Verlipark in Donk.

Verankering via erfpacht

Het contrast van de geplande nieuwbouw met de bestaande gebouwen is groot. De nieuwe accommodatie voldoet aan alle hedendaagse eisen en verwachtingen van zowel bewoners, medewerkers als familie.

Door het verlenen van een voordelige erfpacht wil het gemeentestuur als grondeigenaar de bouwplannen ten volle ondersteunen. De integratie van kantoren en logistieke dienst in de plannen garandeert de verankering van een prachtorganisatie die in 1983 in onze gemeente werd opgericht.

De bestaande gebouwen van Brand 6 werden eveneens gerealiseerd op grond van het gemeentebestuur. Na afbraak beëindigen we hier de erfpacht en komt dit terrein opnieuw in het openbaar domein. De plannen omvatten ook 41 parkeerplaatsen.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek ontvingen we enkele verzoeken van buurtbewoners voor het vrijwaren van hun privacy door de nieuwbouw. Het college komt aan deze opmerkingen tegemoet door enkele ramen op de achterzijde van de tweede verdieping verplicht te laten blinderen.

Spoorwegstraat, Mol, België

Deel dit artikel