De deputatie van de provincie Antwerpen heeft de provinciale co-financiering goedgekeurd van 16 nieuwe plattelandsprojecten in de categorieën Omgevingskwaliteit (8) en Platteland Plus (8). Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen investeren in totaal 1.922.724 euro in deze projecten, verspreid over de budgetjaren 2017 en 2018.

De provincie Antwerpen neemt hiervan 725.058 euro voor haar rekening.

De gesubsidieerde projecten zijn zeer divers. "In de meeste gevallen staat de mens centraal," onderstreept gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Peter Bellens toe. "Dat mag niet verwonderen: een dynamisch platteland gaat ons allemaal aan. Projecten die een nieuwe bestemming zoeken voor kerkgebouwen, zorgnetwerken ondersteunen of burgerparticipatie bevorderen, tonen aan dat we de uitdagingen van morgen zeker niet uit de weg gaan."

Een greep uit de goedgekeurde projecten in de Kempen:

- Slapende reus: de Kempense heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart heeft een lange traditie in landschapstoerisme. De projectpartners zetten daarom in op nog meer beleving en versterking van het landschap. (project van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, € 173.427- subsidie).

- Agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur: in 5 testgemeenten (Kasterlee, Brecht, Essen, Kalmthout en Wuustwezel) wordt nagegaan hoe nieuwe landbouwactiviteiten ontwikkeld kunnen worden in leegstaande agrarische gebouwen (project van provincie Antwerpen, € 185.000- subsidie).

- De kerk als (nieuw) dorpsknooppunt: participatietrajecten in Rijkevorsel en Wuustwezel, die het kerkgebouw weer een centrale functie in de dorpsgemeenschap willen geven (project van Innovatiesteunpunt, € 92.433- subsidie).

- Herbestemming Sint-Jozef-Arbeiderskerk tot vrijetijdshuis: deze kerk, die al 10 jaar leegstaat, krijgt een openbare functie die de hele gemeenschap ten goede komt. In het vrijetijdshuis is ruimte voor ontmoeting, de bibliotheek, het verenigingsleven, enz. (project van gemeente Vosselaar, € 118.717- subsidie).

- Zorgbossen: via een kwaliteitsvolle dagbesteding leren kwetsbare groepen de wereld van het bos en bosbeheer kennen. De vier Antwerpse bosgroepen werken hiervoor samen met boseigenaars, vrijwilligers, scholen, lokale zorginstellingen, platformorganisaties voor geestelijke gezondheidszorg, enz. (project van Bosgroep Antwerpen Zuid, € 92.950- subsidie).

- Vrijwilligersnetwerk in Groene Zorg: hoe kunnen vrijwilligers die zorggasten mee activeren op een zorgboerderij deskundig gerekruteerd en begeleid worden ? (project van Steunpunt Groene Zorg vzw, € 64.735- subsidie).

- Foodsavers en de dorpskom: vzw Milieu en Werk (een tweeling-vzw van De Kringwinkel Zuiderkempen) start samen met OCMW's en andere partners in de Zuiderkempen een kleinschalig voedseldistributieplatform op dat voedseloverschotten, overproductie en landbouwproducten uit de regio verzamelt en ter beschikking stelt aan lokale projecten. Het project voorziet ook in een franchisingsysteem voor sociale kruideniers. (project van vzw Milieu en Werk, € 173.144- subsidie).  (pp)