Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Groen licht voor plannen heraanleg begraafplaats Mol Wezel

De gemeenteraad gaf  groen licht aan de plannen voor de heraanleg van onze begraafplaats in Wezel. Om deze plannen mogelijk te maken liep het afgelopen jaar een openbaar onderzoek voor het verwijderen van graven ouder dan 30 jaar.

De herinrichting verfraait de begraafplaats en is nodig om ruimte te maken voor nieuwe begravingen. Vooraleer de werken starten, organiseren we een tweede informatievergadering voor alle nabestaanden en overige geïnteresseerden. Verdere info over de timing van deze vergadering en de start van de werken volgt zo snel mogelijk, afhankelijk van het aanstellen van de aannemer.

De begraafplaats van Wezel is toe aan een grondige opfrisbeurt.  Er is nood aan ruimte voor uitbreidingen van het urnenveld, columbarium, strooiweide en klassieke begravingen.

Gelijkaardig met wat de aanpak van de begraafplaats in Rauw komt nu Wezel aan de beurt. We voeren deze herinrichting uit met veel respect voor de overledenen en hun nabestaanden. Door het aanplanten van nieuw groen maken we de begraafplaats aangenamer in vergelijking met de eerder kille en koude uitstraling van vandaag.

Algemene heraanleg

Verharde paden, een overdekte afscheidsruimte, nieuwe zitbanken, extra parkeerplaatsen – ook voor personen met een beperking - moeten het bezoekerscomfort verbeteren.

Ruimte creëren

Om de uitgewerkte plannen te realiseren, moet er ruimte gecreëerd worden. Dit betekent dat alle graven ouder dan 30 jaar – waarvoor de concessie is verstreken – in aanmerking kwamen voor ontgraving. De menselijke resten worden met de nodige waardigheid verzameld en herbegraven in een ossuarium. Dit ossuarium krijgt een passende gedenkplaat met de vermelding van alle namen.

Bekendmakingsplicht

Vooraleer een ontgraving kan worden uitgevoerd, geldt een wettelijke bekendmakingsplicht met inspraakmogelijkheden. Zo plaatsten we na de informatievergadering van oktober 2021 een informatiebordje aan elk graf waarvoor de intentie tot ontgraven bestaat. Dit bordje bleef minstens een jaar staan. Daardoor kregen nabestaanden tot oktober 2022 de kans om eventueel bezwaar aan te tekenen tegen de voorziene verwijdering of verplaatsing.

Onderhoudsplicht

Door het indienen van een bezwaarschrift tegen verwijdering, nemen de nabestaanden een onderhoudsplicht op zich. Wanneer de grafzerk verwaarloosd wordt, krijgt het gemeentebestuur automatisch de toestemming om het graf op kosten van de nabestaanden te verwijderen.

In totaal kwamen 441 oude graven in aanmerking voor verwijdering. Daarnaast zijn er nog 34 graven tussen de 10 en 30 jaar. Voor deze graven stellen we een verplaatsing voor. Ook de zones waar geen ontgravingen plaatsvinden, krijgen een upgrade.

Wat nu?

In totaal dienden 54 nabestaanden een bezwaarschrift in. Sommige bezwaarschriftindieners vroegen uitdrukkelijk om een graf te verwijderen. Over elk bezwaarschrift werd na onderzoek door het college van burgemeester en schepenen een beslissing genomen voor behoud, verwijdering of verplaatsing.

Verfraaiing

Wanneer de ontgravingen en verplaatsingen door een gespecialiseerde aannemer zijn uitgevoerd, kan de verfraaiing en herinrichting van de begraafplaats starten. Hiermee volgt ook Wezel het voorbeeld van de begraafplaatsen van Rauw, Achterbos, Donk, Ezaart, Ginderbuiten, Gompel, Kruisven, Millegem en Sluis.

Deel dit artikel