Groen vraagt in Herentals een actieplan dierenwelzijn. Aanleiding is de uitbreiding van een varkenshouderij tot een industriële varkenskwekerij.

Groen Herentals verbijsterd over vergunning uitbreiding varkensstal Herentals

Op 14 februari verleenden CD&V en SP.a een vergunning voor een industriële landbouwer in Herentals om zijn stallen uit te breiden met 283 varkens, tot een totaal van 990 varkens. Groen is verbijsterd over deze beslissing.

Groen Voorzitter Peter Verpoorten: ‘Het schepencollege stapt mee in een nachtmerrie – scenario. De industriële landbouw is een compleet verkeerd spoor voor onze voedselproductie. Geen enkel fatsoenlijk mens kan in zo’n stal komen en het leed van die dieren door de vingers zien: het onverdoofd castreren van biggetjes, geen enkele ruimte waardoor de varkens agressief worden tegen elkaar en elkaar verwonden, noem maar op.
Geen enkel verstandig mens stopt die dieren bovendien in hun eigen vuil in zo’n kleine stallen. Deze stallen zijn een broeihaard van ziektes die de mens in gevaar brengen.

Het vlees is goedkoper aan de kassa, maar voor de milieu- en gezondheidskosten van zo’n stallen draait de belastingbetaler op. Dit is dan ook een compleet achterhaald landbouwbeleid. Wij moeten dringend werk maken van een omschakeling naar een biologische, organische landbouw. Dit industrieel landbouwbeleid zonder respect voor mens of dier wordt totaal niet gesteund door de bevolking.

Ik begrijp dan ook niet dat zoiets nog kan, in deze tijd, in onze gemeente.

Die dieren verdienen beter. Herentals verdient beter.’

Groen Herentals meent dan ook dat de Stad dringend werk moet maken van een Actieplan Dierenwelzijn, zoals Groen reeds op Werelddierendag 2011 voorstelde.

Dit Actieplan Dierenwelzijn van Groen bevat onder meer de volgende voorstellen:
De oprichting van een stedelijke adviesraad Dierenwelzijn en het houden van een jaarlijkse actiedag dierenwelzijn op Werelddierendag (4 oktober).
De stad koopt géén producten aan die op dieren getest werden.
Ondersteuning van het lokaal centrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) gevestigd in Herenthout.
De stad voorziet in samenspraak met Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen in en op openbare gebouwen en bomen op het openbare terrein. In de winter zal de stad op het openbare domein op  voedsel voorzien voor vogels. De stad sensibiliseert de burgers om hetzelfde te doen.
De aanleg van Doggy Runs / Hondenloopweiden.
Doorgedreven diervriendelijke sterilisatiecampagne voor zwerfkatten.
Aanmoediging van de landbouw om over te stappen van industriële landbouwmethodes naar diervriendelijke technieken.