Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Groene Kring : 'De bijsturingen zijn een stap in de goede richting, maar dit is géén akkoord om louter van te juichen'

Groen Kring

Vanmiddag kwam de Vlaamse Regering naar buiten met een definitieve versie van het stikstofakkoord. Ministerpresident Jan Jambon spreekt over een allesomvattend akkoord waar elke partij water bij de wijn heeft moeten doen en staatsmanschap heeft moeten tonen.

Groene Kring, de grootste organisatie voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen, is tevreden dat er eindelijk een akkoord is. Ze duidt dat het integrale akkoord niet integraal positief is, maar er wel stappen in de goede richting zijn gezet inzake het perspectief voor jonge boeren.

Voor Groene Kring is de inhoud van dit akkoord altijd belangrijker geweest dan de snelheid. Toch is Groene Kring tevreden dat er duidelijkheid komt over welke richting de Vlaamse Regering wil uitgaan met de landbouwsector. Extern salderen en de gelijkschakeling van de vergunningsdrempels met de industrie zijn de twee cruciale elementen om jonge boeren toekomstperspectief te geven.

Dat wil niet zeggen dat ze het gehele stikstofakkoord positief vindt. Ze blijft sceptisch over bepaalde elementen in het akkoord, al geeft ze ook aan dat de aanpassingen jonge boeren perspectief geven.

“Dit is geen akkoord om louter van te juichen. De bijsturingen zijn wel een stap in de goede richting.” zegt voorzitter Bram Van Hecke. “Met Groene Kring hameren wij al meer dan een jaar op deze maatregelen.”

Desondanks blijft er veel onzekerheid op het terrein omdat beide maatregelen nog voorwerp zijn van verder onderzoek en hun ingang pas ten vroegste kennen vanaf 2025. Dat betekent dat de landbouwsector nog minstens twee jaar in een stilstand zal kennen. Ondervoorzitter Maarten Moermans vult aan: “Dat wij als jonge boeren nog zo lang zullen moeten stilstaan zal de instroom niet ten goede komen. 2 jaar is lang voor een jonge boer, al is het goed dat er eindelijk een plan is. Het geheel van het stikstofakkoord blijft wel zware inspanningen vragen van de sector.”

Groene Kring kijkt uit naar de definitieve teksten om na te gaan in welke mate het perspectief voor jonge boeren concreet opgenomen is. De organisatie voor jonge land- en tuinbouwers blijft klaarstaan om verder na te denken over toekomstgerichte oplossingen.'

Groen Kring

Deel dit artikel