Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Grondige renovatie molen Ezaart van start: restauratie wieken en romp

Mol

Eind januari startte fase 2 van de renovatiewerken aan de molen van Ezaart. In deze fase worden onder andere de wieken verwijderd en volledig gerestaureerd. Fase 1 werd in 2021 afgerond. Om de werken in goede banen te leiden, werd een beheersplan opgemaakt.

Dit vormt de basis voor de restauratie. De windmolen dateert van 1856 en is een beschermd monument in eigendom van de gemeente. 70% van de onkosten wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

De molen van Ezaart in de Keikenstraat werd op 23 juni 1960 officieel erkend als ‘beschermd monument’. Hij wordt beschreven als: “Bovenkruier van het type grondzeiler met kegelvormige romp onder brede, draaibare kap, opgetrokken in 1856 door Karel Heylen uit Geel”. Het is een levend monument: de enorme draaiende assen, tandwielen en wieken spreken bij velen tot de verbeelding. Ooit telde onze gemeente zeven windmolens.

De enige nog overblijvende molen is die van Ezaart, mede dankzij de inspanningen van de Vrienden van de Molen Ezaart.

Fase 2 restauratiewerken

In samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed werd bepaald welke werken tijdens Fase 2 worden uitgevoerd:

· Verwijderen wieken voor volledige restauratie (waarschijnlijk tweede helft februari) -  Bijwerken molenromp -  Schilderen volledige molen langs de buitenkant.

Ezaart Molen - foto Mol

Ezaart Molen - foto Mol

Mol

Deel dit artikel