Het Grondwettelijk Hof heeft de nieuwe eindtermen van de tweede en derde graad secundair onderwijs vernietigd, maar tot en met het schooljaar 2024-2025 blijven de nieuwe eindtermen nog van kracht.

Eindtermen bepalen wat een leerling aan het einde van het schooljaar minimaal moet kennen en kunnen.

Het Grondwettelijk Hof is van mening dat de nieuwe eindtermen het grondrecht op vrijheid van onderwijs schenden.

Unaniem goedgekeurd

De eindtermen die nu vernietigd zijn, werden vorig jaar unaniem goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Twee jaar lang werkten zo'n 230 mensen uit het onderwijs in verschillende commissies aan een voorstel. Ook de onderwijskoepels waren daarbij vertegenwoordigd. (VRTNWS)