Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Grootouders voor het Klimaat : 'Matexi vernietigt natuurgebied Zevenhuizen in Lint'

Zevenhuizen

'Projectontwikkelaars Matexi, Novus en Daneels vernietigen vandaag waardevolle natuur in Zevenhuizen in Lint', zegt Pieter Lievens van vzw Zevenhuizen.  'Een miskenning van de rechterlijke macht. De projectontwikkelaars plannen een verkaveling in het gebied Zevenhuizen in Lint (7,5 hectare en 205 woningen). 1.792 bezwaren werden bij het openbaar onderzoek ingediend.

Zevenhuizen ligt in een overstromingsgebied en bestaat grotendeels uit natte graslanden met een ecologische waarde. De graslanden zijn ruw en vormen een potentieel tot dottergrasland. Daarom werd door Zevenhuizen vzw, gesteund door Grootouders voor het Klimaat, verschillende acties ondernomen, ook op juridisch vlak.

Zo werd deze week dinsdag de vordering tot schorsing van de Deputatiebeslissing van 19 mei 2022 (OMV 2019 009031) behandeld voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Blijkbaar wenst de projectontwikkelaar de uitspraak (die komende weken verwacht wordt) niet af te wachten en start hij voorbereidingswerkzaamheden.

Dit is een miskenning van de rechterlijke macht. Het is niet aanvaardbaar dat men bij een hangende procedure de beslissing niet afwacht en vooraf dwarsboomt door vroegtijdige werken aan te vatten. We beschouwen dit ook als onethisch en onrespectvol gedrag tegenover de bezorgde inwoners van Lint.'

Zevenhuizen, Lint, België

Zevenhuizen

Deel dit artikel