Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Grootschalige rampoefening ELEKTRA bij Aurubis en Umicore Olen

Rampenoefening Olen provincie

Op de terreinen van Aurubis en Umicore in Olen vond vrijdagvoormiddag een grote rampoefening plaats. In totaal namen ruim 50 hulpverleners en figuranten aan de oefening deel.

Met deze oefening testten de dienst noodplanning gouverneur van Antwerpen, de hulpdiensten, gemeente Olen en de bedrijven Aurubis en Umicore niet enkel hun nood- en interventieplannen, maar toetsten ze ook hun onderlinge samenwerking tijdens crisissituaties. 

Het scenario van de rampoefening

'Volgens het scenario van de rampoefening werd een heftruckchauffeur onwel, met als gevolg dat hij  op een draagstructuur in één van de kelderafdelingen van het bedrijf Aurubis inreed.

Hierdoor komt een deel van de afdelingsinfrastructuur naar beneden, met meerdere slachtoffers met ernstige verwondingen en beknellingen tot gevolg.

Ook buurbedrijf Umicore -gelegen op dezelfde site- werd betrokken in het scenario van de oefening. Coördinatie en onderlinge samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten, gemeentelijke diensten en bedrijven waren in deze oefening noodzakelijk  voor een goede  afhandeling van het incident.'

Leerrijke oefening

'De oefening verliep vlot, en toonde aan dat de bestaande nood- en interventieprocedures goed werken en cruciaal bleken voor de afhandeling van het incident.  

Tijdens deze oefening kwamen de brandweer, politie, medische diensten, civiele bescherming, communicatie-verantwoordelijken, de noodplanningscoördinator en het crisismanagementteam van Aurubis en Umicore in actie.'

Organisatie

Gouverneur Cathy Berx: “De medewerkers van de dienst noodplanning organiseren regelmatig rampoefeningen waarbij de verschillende disciplines betrokken zijn. Zulke oefeningen dragen er in zeer belangrijke mate toe bij dat de hulpverlening bij een reëel incident vlotter verloopt. Bovendien leren de  betrokken hulpdiensten en mensen elkaar en elkaars procedures beter kennen en zijn ze beter ingespeeld op elkaar, wat leidt tot efficiënte informatie-uitwisseling, tot vlotte samenwerking en goede coördinatie.”

Aurubis en Umicore Olen verleenden graag  hun medewerking aan deze noodplanoefening.  Oefenen in reële omstandigheden vormt voor beide bedrijven immers een unieke en uitstekende gelegenheid om de interne procedures te testen. Dit zorgt ervoor dat de bedrijven zo goed mogelijk voorbereid zijn op eventuele calamiteiten.

Evaluatie

Zoals bij elke oefening waren er vandaag ongetwijfeld ook leerpunten.  Om die leerpunten te kennen en te delen, komen alle betrokken actoren binnenkort samen voor een grondige evaluatie van de noodplanoefening, zodat nadien bijgestuurd kan worden waar nodig. 

Want dat is net de essentie van deze oefeningen:  lessen trekken, bijleren, elkaars kennis en inzichten delen.  Zo kan men in geval van een echte crisissituatie sneller en efficiënter schakelen.'  Foto provincie CB.

Watertorenstraat , Olen, België

Rampenoefening Olen provincie

Deel dit artikel