De politie heeft in de buurt van Antwerpen een grootscheepse controle gedaan van internationale lijnbussen. Het is de eerste keer dat een dergelijk grootschalige controle gebeurt. Een chauffeur werd betrapt op het gebruik van drugs, vijf passagiers hadden geen geldige papieren op zak.

De bussen werden van de weg gehaald en in een grote loods van de politie uitgeladen. 130 agenten controleerden samen met de douane, de Dienst Vreemdelingenzaken en de civiele bescherming 243 passagiers en hun bagage.

"We hebben informatie dat die bussen gebruikt worden door mensen die in alle anonimiteit België willen binnenkomen of verlaten. We hebben daarom de bussen totaal gecontroleerd, niet alleen op rij- en rusttijden, maar ook op drugs, wapens en internationale seiningen", zegt Peter De Waele van de politie. "We willen ook een signaal geven aan mensen die die bussen later willen gebruiken dat wij daar daadwerkelijk controle op uitvoeren."

Een van de chauffeurs van de gecontroleerde bussen werd betrapt op het gebruik van drugs. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en de passagiers van zijn bus moesten wachten op een vervanger.

Voorts werd een man betrapt op verboden wapenbezit en zes op het bezit van drugs. Vijf passagiers hadden geen geldige papieren en er werd ook een geseinde persoon gevonden.

Gestolen goederen

De controleurs keken ook uit naar gestolen goederen die via de bussen eventueel het land zouden worden uitgesmokkeld. "We hebben hoe langer hoe meer goede resultaten in het onderzoek naar woninginbraken, maar het blijft een zorgenkindje en daarom willen we zien of al dan niet gestolen waar via dit transport naar het buitenland wordt gesluisd", zegt De Waele.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) hoopt met deze controle een beter zicht te krijgen op wie de internationale bussen gebruikt en of in de toekomst de controle erop eventueel verstrengd moeten worden. (belga)