Dinsdagvoormiddag laat nv De Scheepvaart aan het sluizencomplex in Olen enorme vijzels plaatsen.  De vijzels zijn 25m lang en 5m hoog. De drie Archimedesschroeven worden in een latere fase in de betonnen constructie van de pompinstallatie en waterkrachtcentrale geplaatst.

Door die installatie moet het water van het Albertkanaal dat tijdens het versluizen van de schepen wegvloeit, weer stroomopwaarts gepompt worden.  De Scheepvaart wil zo het waterpeil van het Albertkanaal minder afhankelijk maken van de waterstand van de Maas.  Straks meer met foto's.