U bent hier

Grow-a-hand : op weg naar goedkope 3D-printbare prothesehand - foto's

Geel | Kempen regio
30.06.2015 - 22.41u
Door: Herman Gezelle

Met "Grow-a-hand" presenteert PajaCon.com uit Mol een prototype van een on-derarm/handprothese voor ontwikkelingslanden en de Vierde wereld. Te hoge kostprijs, beperkte logistieke distributiekanalen, tekort aan orthopedische techniekers,... zorgen ervoor dat maar 20% van de geamputeerden wereldwijd toegang heeft tot een moderne prothese.

Een low-cost handprothese, gemaakt met een 3D-printer kan functionele en esthetisch verantwoorde prothesen be-reikbaar maken voor ongeveer 1,5 miljoen geamputeerden.
"Grow-a-hand" is een van de projecten die de voorbije maanden meedraaiden in het "Li-ving & Care Innovation Smartcamp" van Thomas More.

Dit Europees project bood een hands-on training en begeleiding aan ondernemers en organisaties, die met nieuwe pro-ducten en diensten de gezondheidszorg van morgen mee vorm willen geven.

Living & Care Innovation Smartcamp
De vergrijzing van onze samenleving is niet alleen een probleem, het biedt ook opportu-niteiten voor het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en concepten. Innovatie in de zorgsector moet kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaal-baar houden.

Inzetten op innovatie in de zorgsector was de grondtoon van het "Living & Care Innovati-on Smartcamp" van Thomas More. Voor dit project werkte Thomas More een vernieu-wend begeleidings- en opleidingstraject uit voor ondernemers en organisaties met een innovatief idee voor de zorg. Met de financiële steun van EFRO gaf het project meer dan 20 bedrijven en organisaties een steun in de rug. Via bootcamps, future sketches en pro-totyping begeleiding kregen zij de kans om hun idee voor de zorg te concretiseren, uit te werken en te optimaliseren.

Het "Living & Care Innovation Smarcamp" past helemaal in de doelstelling van Licalab, de proeftuin voor wonen en zorg in Turnhout.

Grow-a-hand
Een van de deelnemers aan het Innovation Smartcamp was PajaCon.com uit Mol. Zaak-voerder Paul Janssen werkt aan een prototype van een goedkope onderarmprothese, die met een 3D-printer kan gemaakt worden. 80% van de geamputeerden wereldwijd heeft geen toegang tot moderne prothesen. Voor een goedkope onderarmprothese zijn er 1,5 miljoen potentiële gegadigden, die nu op hun honger blijven zitten.

Er is helaas weinig aandacht voor armgeamputeerden in ontwikkelingslanden. Beschik-baarheid, hoge kosten, kwaliteit en de toegang tot de gezondheidszorg zijn voor hen een groot probleem. Maar zonder prothese kunnen ze niet goed functioneren en worden ze minder geaccepteerd in de maatschappij.

Wie toch een prothese krijgt, moet er vaak meer dan een jaar op wachten, terwijl het succes van een prothese met 50 tot 90% stijgt, als ze binnen de maand na een amputatie kan geplaatst worden.

Functioneel en esthetisch verantwoord

Een goede prothese is functioneel, wordt gemaakt met het nodige klinische inzicht en is esthetisch verantwoord. Door de complexiteit en fijne motoriek van de menselijke hand is het een hele uitdaging om een handprothese aan die eisen te laten beantwoorden. Men heeft dan ook orthopedisch techniekers nodig die weten hoe orthopedische apparaten te fabriceren, te passen en te analyseren. Een bijkomend probleem in ontwikkelingslanden.

Het prototype van het "Grow-a-Hand" Project zou voor dit probleem een oplossing kun-nen bieden. Voor de assemblage moet er geen orthopedisch technieker aan te pas ko-men. Dit kan de geamputeerden in landelijke gebieden voor wie het vaak onmogelijk is om naar locaties van medische zorg te reizen een kans geven op het krijgen van een prothese.

"Er is nog een heel ontwikkelingstraject te gaan voor "Grow-a-hand", zegt Paul Janssen van PajaCon.com, "We werken verder aan een optimaal design en we onderzoeken en testen de robuustheid en de duurzaamheid van het prototype. Het Living & Care Innova-tion Smartcamp heeft ons in ieder geval de juiste weg gewezen".

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto