Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

'GRUP Vallei van Kleine Nete en Aa bedreigt heel wat landbouwbedrijven'

Vallei Kleine Nete en Aa GRUP

Alle landbouwers uit de betrokken gemeentes in de Vallei van Kleine Nete en Aa maken zich grote zorgen over de gevolgen van een GRUP dossier dat loopt in de omgeving van hun bedrijven.

'Afgelopen week verdeelden we flyers en informeren we ook de burgers uit het plangebied over de mogelijke gevolgen voor bewoners, landbouwers en bedrijven', zegt woordvoerder Maarten Lenaerts.

'Zowel groot als klein, zetten zich hiervoor in. Het GRUP Vallei van de Kleine Nete en de Aa heeft betrekking op grondgebied van de gemeentes Kasterlee, Geel, Olen, Herentals, Lille, Vorselaar en Grobbendonk.

In het plan voorziet men om voornamelijk een bestemmingswijziging te doen van agrarisch gebied naar natuur, bos of gemengd openruimtegebied. Volgens het voorstel komt dit neer op het verdwijnen van 802 ha agrarisch gebied.

Door het afbakenen van bijkomend VEN-gebied met 465  ha wordt de vergunningsverlening in deze regio als het ware nog moeilijker gemaakt dan die tot op heden al was. In het verleden werd er vanuit de landbouw reeds verschillende malen gereageerd op dit proces, maar hier  werd zo goed als geen gehoor aan gegeven.

Vandaag zit het dossier in fase van het openbaar onderzoek. De landbouwsector zal zijn bezorgdheden overmaken aan Departement Omgeving en de gemeentebesturen en verwachten dat dit plan deftig wordt bijgestuurd.

Bovenop de onzekerheid die er heerst omwille van PAS en parken is dit een nieuwe slag voor de Antwerpse landbouwers. Vanuit de overheid klinkt altijd de boodschap dat landbouw in het gebied mogelijk moet blijven, maar meerdere projecten van verschillende instanties (VMM, VLM, Vlaamse overheid, lokaal natuurbeheer, erfgoedlandschap …) leggen steeds meer claims op dezelfde landbouwbedrijven en -gronden in het gebied.

De druk op landbouwgebied en op landbouwers zelf, is op dit moment zo groot en onze toekomst is zo onzeker. Zeker jonge landbouwers wordt elk toekomstperspectief ontnomen.

Dit dossier, in combinatie met komende wetgevingen maakt het voor sommige landbouwers in het plangebied onmogelijk om hun bedrijf nog op een goede, leefbare manier te runnen, laat staan in te zetten op modernisering en technieken in functie van klimaatrobuustheid. Ondernemingsmogelijkheden worden bij heel wat lokale landbouwers volledig ontnomen', besluit Maarten Lenaerts.

info.rup.aavallei@gmail.com

Vallei Kleine Nete en Aa GRUP

Deel dit artikel