Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Guy Tegenbos over Junior Journalist wedstrijd : 'Jongeren kunnen nog wél schrijven!'

Davidsfonds

"Dat de schrijfvaardigheid van onze jongeren is afgenomen, kan waar zijn maar we hebben daarvan niets gemerkt.

De 123 jongeren die deelnamen aan de wedstrijd Junior Journalist, kunnen nog wél schrijven: zij zijn de schrijfkunst nog niet verleerd en kunnen zowel spannende verhalen neerschrijven als mooie interviews maken", zegt Guy Tegenbos, voorzitter van de jury van de Junior Journalist-wedstrijd. 

De Davidsfondsafdelingen van Herentals-Centrum, Noorderwijk/Morkhoven én Vorselaar samen hadden de schrijfwedstrijd feilloos georganiseerd.

Doelgroep van de bekende schrijfwedstrijd blijft het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs. Davidsfonds-Vorselaar deed voor het eerst mee.

"Het lijkt een zware klus, 123 werkjes lezen", zegt Jef Haest, coördinator van de Junior Journalist-wedstrijd.  "Maar het lezen ervan is uiteindelijk altijd een plezier: de jongeren barsten van creativiteit."

Dat laatste bevestigt jeugdauteur Maarten Jagermeester (de Herentalse dierenarts Sus Van Tendeloo) die al veertig jeugdboeken heeft gepubliceerd en die de jongeren nog heel wat tips bijbracht voor het schrijven van een goed verhaal.

In de Muziekacademie in Herentals mochten schepenen van Cultuur van Herentals (Jan Michielsen) en Vorselaar (Kobe Vercauteren) de prijzen uitreiken.  Ook schepen Jos Bouly van Vorselaar was erbij.

De fluitklas van Machteld Van Geenhoven luisterde de zitting muzikaal op met drie mooie muziekstukjes.

Davidsfonds-Herentals : Junior Journalist 2023

Er werden 14 klaslaureaten bekroond uit 7 basisscholen:

Voor de afdeling Herentals,Noorderwijk/Morkhoven en Herenthout:

VBS De Leertuin: Thijs Verbiest.

VBS De Wijngaard: Jeanne Wouters, Luisa Anna Grim en Laurens De Cuyper.

VBS De Wegwijzer: Bram Rigouts

VBS De Luchtballon: Mathieu Meulemans

VBS Het Klavertje: Robbe Nuyts en Lars Loots.  Ecaterina Chikara is de laureate van de leerlingen die het Nederlands niet als thuistaal spreken.

Voor de afdeling Vorselaar:

Vrije Lagere oefenschool ‘Windekind’: Lode van Looy, Anna Broeckhoven en Leonie.   Timothée Demaret behoort bij de laureaten die het Nederlands niet als thuistaal spreken.

Gemeentelijke basisschool ‘De Knipoog’: Cas Van Campfort.

Twee superlaureaten :

Luisa Anna Grim uit Herentals en Lode Van Looy uit Vorselaar vormden de top van het schrijvende gezelschap en zij mogen hun werk laten meedingen in de landelijke wedstrijd die later dit voorjaar door Davidsfonds-centraal wordt georganiseerd.

Davidsfonds Junior Journalist 2023

Davidsfonds Junior Journalist 2023

Davidsfonds Junior Journalist 2023

Davidsfonds Junior Journalist 2023

Davidsfonds

Deel dit artikel