Vanaf vrijdag 4 maart zijn inwoners met geheugenproblemen of hun mantelzorgers welkom in het inloophuis in de Pastorie, Gasthuisstraat 14 Mol. Zij kunnen er elke eerste vrijdag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur terecht voor een babbel met en steun van een zorgprofessional en vrijwilligers.

Bedoeling is dat mensen sneller hun weg vinden in het zorgaanbod. Daarnaast is er de kans om lotgenoten te ontmoeten.

Elke eerste vrijdag van de maand tussen 13.30 en 16.30 uur is er één zorgprofessional van Alzheimer Liga Vlaanderen of van het Expertisecentrum Dementie aanwezig in het inloophuis, vergezeld van vrijwilligers.

Deze begeleiders luisteren naar je verhaal, beantwoorden vragen en lichten het bestaande zorgaanbod toe. Zo bieden we zorgen op maat met een betere levenskwaliteit en steun voor mantelzorgers als resultaat. Mensen met geheugenproblemen en hun naasten zijn ook welkom om lotgenoten te ontmoeten.

Voor wie?

'Het inloophuis is er voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten. Krijg jij met geheugenproblemen te maken en:

• Merk je veranderingen in het gedrag en/of karakter van je naaste?
• Kreeg je recent een diagnose van een dementie?
• Ben je de weg kwijt in het zorgaanbod?
• Heb je zin om mensen te ontmoeten?
• Heb je nood aan een luisterend oor?
• Ben je op zoek naar activiteiten?

Kom dan zeker langs.

Wegwijs in het zorgaanbod

Het Heilig Hartziekenhuis stelt vast dat mensen die te maken krijgen met geheugenproblemen niet snel genoeg de weg vinden naar de geheugenkliniek van het ziekenhuis, maar ook dat ze na diagnose niet gemakkelijk het juiste zorgaanbod vinden.

De winst uit een snelle diagnose gaat verloren als patiënten en hun familie een afwachtende houding aannemen.

Dankzij de expertise van de medewerkers in het inloophuis kunnen we hen ondersteunen, versterken en indien noodzakelijk doorverwijzen naar de geheugenkliniek.

Belang van snelle diagnose en juiste behandeling

De geheugenkliniek van het H. Hartziekenhuis volgt mensen met geheugenproblemen en gedragsveranderingen deskundig op binnen een multidisciplinair team waar geriaters en neurologen de spilfiguren zijn.

Een snelle erkenning van de klachten in de geheugenkliniek biedt de mogelijkheid tot vroege diagnose. Daardoor wordt duidelijk of het om een normaal verouderingsproces gaat, een mild geheugenprobleem of beginnende dementie.

Dankzij een snelle diagnose kan een correcte behandeling met goede begeleiding van de patiënt en z'n omgeving vroeger starten.

De krachten bundelen

De gemeente Mol bracht verschillende partners samen rond deze problematiek. Dankzij een intensieve samenwerking tussen H. Hartziekenhuis Mol, de gemeente Mol (dienst seniorenplus en volksgezondheid), Alzheimer Liga Vlaanderen en het Expertisecentrum Dementie Tandem openen we met veel trots het inloophuis voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten.

Doorverwijsfunctie huisartsen en verpleegkundigen

De huisartsen en verpleegkundigen uit onze gemeente werden met een brief geïnformeerd over dit initiatief. Zij staan in nauw contact met hun patiënten en zijn vaak de eersten die noden of problemen opmerken. Hun doorverwijzing is belangrijk om patiënten te ondersteunen. Uiteraard ben je ook welkom zonder doorverwijzing.

Meer info:

> Dr. Marc Naert, hoofdarts H. Hartziekenhuis Mol op het nummer 014 71 24 79, www.azmol.be

> Regionaal Expertisecentrum Dementie Tandem vzw, Liesbeth Van Eynde, 014 47 83 71 tandem@dementie.be

> Alzheimer Liga Vlaanderen vzw, Laura Weyns, 0495 21 41 19, laura.weyns@alzheimerligavlaanderen.be

Over H. Hartziekenhuis Mol

Het H. Hartziekenhuis Mol is een basisziekenhuis van 183 bedden, gelegen in Mol-Centrum.
Het regionale ziekenhuis telt meer dan 80 artsen en zo'n 700 medewerkers en biedt volgende hospitalisatiediensten aan: Chirurgie / Inwendige Ziekten / Geriatrie / Kindergeneeskunde / Kraamafdeling.

Over Tandem

Het regionale Expertisecentrum Dementie Tandem actief binnen arrondissement Turnhout en is er voor iedereen die op één of andere manier betrokken is bij dementie.

Voor de persoon met dementie en de omgeving bieden we een luisterend oor, informatie en advies en gerichte doorverwijzing. Professionele en vrijwillige medewerkers, studenten uit de zorg kunnen bij ons terecht voor vorming, intervisie en advies.

Tandem is een netwerkorganisatie die contacten legt met de brede welzijnssector en contacten onderhoudt met lokaal en bovenlokaal beleid om dementie op de agenda te zetten en zo nodig noden te detecteren.

Over Alzheimer Liga Vlaanderen

'Alzheimer Liga Vlaanderen is hét aanspreekpunt voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en iedereen die geraakt wordt door dementie. We geven jou een stem en pleiten voor een maatschappij waarin iedereen recht heeft op zijn eigen plek en dementie bespreekbaar is. Met oog voor wat er wél kan, zorg op maat en een kwaliteitsvol leven. Zonder taboe.'