De Vlaamse regering maakt voor een half miljard euro aan investeringen in rioleringen en waterzuiveringsprojecten mogelijk. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) woensdag bekendgemaakt op een persconferentie in Geel.

Vlaanderen heeft nog werk op de plank op het vlak van rioleringen en waterzuivering. Volgens CD&V-minister Koen Van den Heuvel is het aantal inwoners van wie het afvalwater gezuiverd wordt, de voorbije twee decennia verdubbeld.

Toch is nog steeds één op de acht Vlamingen niet aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie. Om de Europese doelstellingen te halen, moet tussen nu en 2027 het afvalwater van een half miljoen Vlamingen bijkomend gezuiverd worden.

Het prijskaartje van de aansluiting van een half miljoen Vlaming en komt op afgerond 4 miljard euro.
Volgens minister Van den Heuvel heeft de Vlaamse regering nu ingestemd met het optimalisatieprogramma 2020 van Aquafin. Dat plan voorzien in 140 projecten voor een waarde van 230 miljoen euro.

Daarvan gaat er 100 miljoen euro naar de verdere uitbouw van bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur. Verder gaat er ook 130 miljoen euro naar de overheveling van gemeentelijke rioleringsprojecten naar het Vlaamse gewest. "Zo zorgt Vlaanderen dat projecten met een grote ecologische meerwaarde sneller worden gerealiseerd en zorgt ze voor een bijkomende financiële ondersteuning van gemeenten", klinkt het.

Naast het Aquafin-programma heeft de Vlaamse overheid ook het licht op groen gezet voor de subsidiëring van gemeentelijke rioleringsprojecten voor 2019. In totaal krijgen 184 projecten een subsidie van 75 procent. De totale kost van die projecten wordt geschat op 290 miljoen euro en de rioleringskost op 190 miljoen euro. Daar staat dan een subsidie van 140 miljoen euro tegenover. (Belga)