Het nieuwe stadsbestuur van N-VA en CD&V wil de septemberkermis afschaffen. Het regent felle reacties.  'Het bestuur offert schaamteloos een van onze Herentalse monumenten op', zegt Liese Bergen (Sp.a).  'En dat zonder inspraak van burgers en foornijveraars. Vreemd voor een coalitie die zichzelf tot participatiekoning kroont.

Voor mij roept het veeleer beelden van een Romeinse keizer op die met één duim iemands lot bepaalt. 

Zo lang ik mij kan herinneren, stond bij de start van het nieuwe schooljaar de kermis in Herentals.

Met enige tegenzin hees ik mijn boekentas op de rug, maar niet voor ik eerst mijn spaarvarkentje kraakte. Na school wachtte immers… de kermis. De eendjes uit mijn kinderjaren maakten in mijn tienertijd plaats voor de botsauto’s en de rappe rups. Daar kreeg ik mijn eerste kus. Het gloednieuwe lief moest zijn degelijkheid bewijzen door met enige precisie een grote knuffel te schieten.

De dag afsluiten gebeurde geheid met smeuïge smoutebollen. En ik ben niet alleen. Ja, onze septemberkermis zit gepokt en gemazeld in ons Herentals DNA. En nu, veegt bevoegd schepen Yoleen Van Camp (nvdr. uit Kasterlee) onze kermis met één pennentrek weg. Schrijnend.'

Belgische kermisbond woedend

Gisteren ontvingen de gemeenteraadsleden een oproep van de Belgische kermisbond, een beroepsvereniging die de belangen van de Belgische foorkramers behartigt.

Zij vraagt aan de gemeenteraad om deze reorganisatie van 6 naar 3 kermissen (ook in de deelgemeenten wordt gesnoeid) niet door te voeren.

'Ik citeer uit hun brief', vervolgt Liese Bergen: 'We hebben op datum van 15 en 16 april met de bevoegde personen getracht samen te werken naar een succesvolle oplossing voor de toekomst.

Echter door een principieel akkoord binnen het gemeentebestuur, hebben wij geen ruimte tot onderhandeling of zinvol overleg. Wij zijn voorafgaand niet geconsulteerd en met onze gegronde argumentatie wordt geen rekening gehouden.

Een reductie van het aantal kermissen op uw grondgebied is nefast voor onze traditionele ondernemers die hiervan moeten leven, maar ook voor uw bevolking die graag kermis viert en waarbij vraag en aanbod in verhouding is.'

Deze mensen kunnen op de steun van sp.a rekenen. 

Het nieuwe bestuur spreekt zichzelf alweer tegen. Volgens haar eigen vage bestuursakkoord willen N-VA en CD&V naast participatie inzetten op het Herentalse erfgoed en toch nemen ze deze beslissing.

Dat is onbegrijpelijk. Opnieuw is dit een beslissing die onze burgers rechtstreeks treft. We krijgen geen receptie meer bij een huwelijk, sporthelden worden niet langer uitgenodigd, jubilarissen krijgen geen bezoek, kunstenaars kunnen niet langer gebruik maken van kasteel Le Paige om een grote tentoonstelling te organiseren, …

De lijst is lang. En nu mag u met uw (klein)kind niet meer over de septemberfoor flaneren. Collega Peter Verpoorten (Groen) noemde de nieuwe meerderheid bij haar start de “kermiscoalitie”. Bij elke nieuwe beslissing die ze neemt, denk ik: 'Peter, dit waren profetische woorden.

Het is gemakkelijk om als schepen van Foren de helft van je activiteiten gewoon te schrappen.'

Ook pater Kristiaan erg ontstemd

Ook pater Kristiaan, de Herentals aalmoezenier van de foorkramers reageert erg ontstemd. 'Het klopt dat de kermis niet meer is wat ze ooit is geweest. Maar dat is op veel plaatsen zo en daar wordt er niets afgeschaft. Kermis is opgenomen in de inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed en dat moet je behouden.

Of het voor een groot stuk over inname van de Grote Markt gaat? In het verleden hebben ze in Herentals de kiosk op de Grote Markt laten weghalen voor wat meer parkeerplekken. Een beslissing die al dikwijls betreurd is. Ik hoop dat ze met de kermis niet dezelfde fout maken."

Frank van hotel-café De Zalm : 'Ik juich deze beslissing  toe'

'Ik vind het opmerkelijk dat dit eigenlijk de eerste coalitie is die daadwerkelijk de daad bij het woord durft te voegen wat kermissen betreft', zegt Frank Rastelli, waard van hotel-café-restaurant De Zalm op de Grote Markt.  'Bij de vorige twee coalities weet ik ook ten zeerste dat zij de kermissen wilden afschaffen, zoniet zeker verminderen.

De middenstand en omwonenden zijn er reeds jaren vragende partij voor, zelfs zij die het niet durven gezegd hebben.

Tenslotte is een Marktplaats een gemeenschappelijke ruimte voor de mensen die in die stad of in dat dorp wonen. Dat deze kermissen nu eenmaal minder succes hebben, is een gevolg van een trend die zich reeds 20 jaar voordoet. Op 20 jaar zou je toch tijd genoeg hebben, om als foorkramer jezelf kreatief te herbronnen of andere uitdagingen aan te gaan.

Ik kan niet geloven dat deze septemberkermis nog lucratief is voor deze uitbaters.

Anderzijds mogen zij ook niet vergeten dat zij beslag leggen op een ruimte die in de eerste plaats ten dienste staat van de omwonenden, zij die belastingen betalen in de stad en die er 360 dagen van het jaar ook hun boterham moeten verdienen.

Twintig jaar geleden was Kermis nog een feest, nu is het een sleur en vaste klanten in horecazaken haken overal af in deze periode. Wat mijn zaak betreft, persoonlijk, is dit een ramp, geen feesten gedurende de kermisperiode, geen hotelgasten gedurende deze periode. 

Een reden tot sluiten dus... en ervan profiteren om mijn personeel op vakantie te sturen.

Wanneer ik volgend jaar zal sluiten, zal ik samen met mijn personeel beslissen, maar ik ben wel bereid om water in mijn wijn te doen en volgend jaar met de Paaskermis terug open te doen om dit nieuw concept een kans te geven.

Vroeger gaf ik zelfs een 'kermisbal' in mijn zaak om de kermis terug leven in te blazen, ... maar soit, we zullen zien.

Ik juich deze beslissing in elk geval toe, want wie niks probeert in deze stad, gaat ermee akkoord dat het een dode slaapstad wordt. Nu is er weer meer plaats voor eigen kreativiteit en eigen engagementen. Ik juich dit toe', besluit Frank Rastelli. (gv)