Vlaams minister van Economie Hilde Crevits breidt de handelshuurlening uit en maakt ze aantrekkelijker. Een huurder zal een lening van maximaal 4 maanden kunnen aangaan als de verhuurder minstens 1 maand huur kwijtscheldt.

Huurders kunnen tot 60.000 euro per pand lenen aan een rente van 2% per jaar. Een ondernemer die meerdere panden huurt, kan in totaal tot maximaal 150.000 euro lenen. Pas na 6 maanden start de terugbetaling van de lening.

Heel wat handelaars en horeca-uitbaters hebben naar aanleiding van de coronamaatregelen hun locatie verplicht moeten sluiten. Toch moet de huur voor die locatie betaald worden.

Ondernemers kunnen voor die huur een handelshuurlening aangaan bij de Vlaamse overheid. Ook ondernemers in de evenementensector die huur moeten betalen, kunnen van de handelshuurlening gebruik maken.

Een ondernemer kan een aanvraag voor een handelshuurlening doen als er een vrijwillige overeenkomst is tussen de huurder en verhuurder. Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits zijn de voorwaarden voor die handelshuurlening nu aangepast en aantrekkelijker gemaakt.

1 maand huur kwijtschelden en maximaal 4 maanden huur lenen

De handelshuurlening is een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder. Tot op heden was het mogelijk om voor een periode van maximaal 4 maanden een overeenkomst te sluiten.

Die periode wordt nu uitgebreid tot maximaal 6 maanden. Als de verhuurder 1 (of 2) maand(en) huur kwijtscheldt, kan de huurder een lening krijgen van maximaal 4 maanden in plaats van 2 maanden.

Ook de maximumbedragen worden opgetrokken. In plaats van maximaal 35.000 euro per pand, zal een huurder per pand maximaal 60.000 euro kunnen lenen. Een ondernemer die meerdere panden huurt, kan maximaal 150.000 euro lenen.

Ondernemers die al een handelshuurlening hebben lopen, kunnen die uitbreiden tot de maximale vernieuwde voorwaarden. De lening is cumuleerbaar met de verschillende vormen van premies van de Vlaamse overheid.

Een ondernemer die al een achtergestelde lening heeft lopen, zal geen beroep kunnen doen op de handelshuurlening.

De aangepaste handelshuurlening zal ook mogelijk zijn voor ondernemingen die na 12 maart 2020 werden opgestart en zal in werking treden op 4 januari 2021.

574 aanvragen handelshuurlening, 116 bemiddelingen

Ondertussen zijn er al 574 aanvragen ingediend voor een handelshuurlening. Daarvan zijn er 368 goedgekeurd, 56 afgekeurd en nog 150 in behandeling.

Wie niet onmiddellijk met zijn of haar verhuurder tot een overeenkomst komt, kan ook bemiddeling aanvragen.

Zo zijn er 116 aanvragen ingediend. 18 daarvan hebben tot een akkoord geleid, 52 zijn nog lopend, 10 werden niet behandeld omdat de verhuurder niet bereid was, 10 waren niet ontvankelijk en 3 hebben uiteindelijk niet tot een akkoord geleid. De andere moeten nog opgestart worden.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: "Veel handelaars zitten in een moeilijke periode. Hun onderneming is gesloten of ze hebben zwaar omzetverlies.

Toch moeten ze hun vaste kosten zoals de huur blijven betalen. Als Vlaamse overheid hebben we de mogelijkheid gecreëerd voor huurders om een handelshuurlening aan te gaan.

Die lening wordt nu uitgebreid. Huurders kunnen per pand maximaal 60.000 euro huren en een overeenkomst afsluiten voor maximaal 6 maanden."