Vlaams minister van Economie Hilde Crevits voorziet een handelshuurlening voor ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen.

Concreet zal de Vlaamse overheid 2 maanden huur voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Het maximumbedrag voor de lening wordt opgetrokken tot 35.000 euro. De Vlaamse Regering heeft vandaag het besluit daarvoor goedgekeurd.

Door de federale coronamaatregelen moe(s)ten heel wat ondernemingen hun zaak tijdelijk verplicht sluiten. De kosten voor de huur van hun zaak lopen voor velen wel verder op en er zijn weinig of geen inkomsten. Om deze ondernemers te ondersteunen, voorziet Vlaams minister van Economie Hilde Crevits een handelshuurlening.

Vlaamse overheid schiet 2 huurperiodes voor

Concreet zal de Vlaamse overheid maximaal 2 huurperiodes voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt.

Voor de verhuurder is deze vrijwillige overeenkomst met de ondernemer een interessante optie: bij kwijtschelding van 2 maanden huur krijgt de verhuurder de zekerheid dat de volgende 2 maanden het huurgeld betaald wordt.

Maximaal € 35.000 per lening

De handelshuurleningen worden aan de huurder toegekend door PMV/z-leningen in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest. De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder, terwijl de huurder de lening aangaat.

Het maximumbedrag voor de lening wordt opgetrokken tot € 35.000. De terugbetaling van kapitaal en intrest begint pas na 6 maanden te lopen en moet 24 maanden na toekenning van de lening terugbetaald worden. Er is een rente van 2%.

Aanvragen

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zal optreden als eerste aanspreekpunt bij vragen voor deze maatregel. Het aanvraagsysteem en de modelovereenkomst worden momenteel nog verder uitgewerkt door VLAIO en PMV.

Meer info over deze maatregel vind je op www.vlaio.be/handelshuurlening

Vragen stellen kan via de VLAIO ondernemerslijn 0800 20 666 – whatsapp of telefonisch – of info@vlaio.be

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: "Veel handelaars hebben de afgelopen weken hun locatie verplicht moeten sluiten of moeten die nog steeds sluiten naar aanleiding van de coronamaatregelen.

De kosten voor de huur lopen ondertussen wel verder terwijl er weinig tot geen inkomsten zijn. Als Vlaamse overheid voorzien we nu in een lening tot maximum 35.000 euro voor huurders om de betaling van maximum 2 maanden huur te kunnen doen. Op voorwaarde dat er een overeenkomst is met de verhuurder om ook 1 of 2 maanden huur kwijt te schelden. "