Zoals de provinciegouverneur voorstelt, hebben de burgemeesters van Balen, Dessel en Mol met de politie een handhavingsbeleid afgesproken voor de mondmaskerplicht in politiezone Balen-Dessel-Mol.

De politie-inspecteurs richten zich prioritair op de situaties met een groot besmettingsrisico.

Ook interpreteren de politie-inspecteurs steeds met gezond verstand de algemene verplichting om een mondmasker te dragen.

Feestjes buiten het huisgezin of de bubbel én overtredingen van horecazaken en –bezoekers (ook met betrekking tot de avondklok) behoren alvast zeker tot de prioriteiten.

De eenzame wandelaar in onze bossen die geen mondmasker draagt, dan weer niet.

Bij een video-overleg met alle Antwerpse burgemeesters in de loop van dinsdag 28 juli gaf provinciegouverneur Cathy Berx verdere toelichting over de redenen waarom ze voor de provincie Antwerpen bewust koos voor een 'algemene mondmaskerverplichting op alle publiek toegankelijke plaatsen'.

Met deze aanpak verzanden we niet, zo stelt ze, in een ingewikkelde regelgeving met talrijke uitzonderingen die voor uiteenlopende interpretaties vatbaar zijn. Dit leidt – zo hebben we al eerder vastgesteld in deze crisis – tot het zoeken naar achterpoortjes en manieren om de regels te omzeilen en uit te hollen.

Interpretatievermogen van de politie

De gouverneur zet daarom eerder in op het interpretatievermogen van de politie-inspecteurs om in specifieke situaties al dan niet te sanctioneren, iets waarvoor ze opgeleid zijn en wat ze ook dagelijks voor vele andere rechtsregels doen.

Gemeentebesturen en politiezones kregen van de provinciegouverneur de toestemming om over de mondmaskerplicht een handhavingsbeleid met de politie af te spreken en te communiceren.

Enkele voorbeelden:

- Als mensen alleen of met leden van het gezin zich op het openbaar domein bevinden én niemand zich in de onmiddellijke omgeving bevindt, is sanctioneren voor de politie geen prioriteit. Denk daarbij aan afgelegen plaatsen, bossen, veldwegen, lege straten, natuurdomeinen,.... Wél is het belangrijk om altijd en overal een mondmasker op zak te hebben, want je kan altijd andere personen of een groep tegenkomen.

- Wanneer je op een locatie bent waar wél andere mensen in de buurt zijn, draag je het wel. Denk daarbij aan dorps- of gehuchtskernen, winkelstraten, de stationsomgeving, toeristische trekpleisters,.... Bij twijfel? Volg de algemene regel en zet een mondmasker op. Draag het correct zodat mond en neus bedekt zijn.

- Bovenstaande twee voorbeelden gelden voor alle mogelijke activiteiten: zitten op een bankje, wandelen, de hond uitlaten, lopen, joggen, mountainbiken, fietsen, steppen, skateboarden,...

- Samenscholingen, met mensen buiten je huisgezin of niet-begeleide uitstappen met maximum 10 personen, ook al respecteer je de verplichte 1,5 meter afstand? Zet altijd je mondmasker op! Zo is er nooit discussie. Deze verplichting voor activiteiten in groep geldt eveneens voor alle activiteiten: wandelen, joggen, lopen, mountainbiken, fietsen,...

Bij het beoordelen van specifieke situaties schat de politie altijd in of iemand ter goeder trouw handelt. Iemand kan uit vergetelheid of verstrooiing een regel onbewust overtreden. Bewuste of herhaalde overtredingen worden dan weer wel zeer strikt beteugeld.

Wél strikt optreden

'Onze politiediensten zullen zich voor de handhaving vooral richten op situaties met risico's op onveilige persoonlijke contacten.

Enkele voorbeelden: mondmaskerplicht op drukke publieke locaties, respecteren van de avondklok door horecazaken en -bezoekers, feestjes buiten het huisgezin of de beperkte contactbubbel, overtredingen van horecazaken en bezoekers,....

Verantwoordelijkheid opnemen

De bewuste keuze van de provinciegouverneur voor een algemene regel in combinatie met een handhavingsbeleid, legt de verantwoordelijkheid bij zowel onze inwoners als onze politie-inspecteurs.

Het is daarbij essentieel dat iedereen de algemene regel interpreteert vanuit de beoogde doelstellingen, met name onveilige sociale contacten buiten je huisgezin en je nauwe contactbubbel vermijden.

Dit moet op elk moment ieders uitgangspunt zijn én vormt één van onze belangrijkste wapens in de strijd tegen het coronavirus.'