Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hans Van den Eynden vervangt tijdelijk Peter Verpoorten als fractieleider Groen Herentals

Groen Herentals : Peter en Hans

Na 11 jaar verlaat Peter Verpoorten op 4 september de Herentalse gemeenteraad. "Peter gaat aan Central European University in Wenen onderzoek verrichten in het kader van een doctoraatsopleiding Politieke Wetenschappen en is daarom onbeschikbaar als gemeenteraadslid", klinkt het.

"Het Decreet op het Lokaal Bestuur voorziet er in dat gemeenteraadsleden zich tijdens een verblijf in het buitenland en tijdens een onbeschikbaarheid om studieredenen tijdelijk kunnen laten vervangen door een collega.

Peter neemt dus geen ontslag, maar zal zolang hij in de onmogelijkheid is om zijn mandaat als gemeenteraadslid uit te oefenen vervangen worden door Groen Herentals voorzitter Hans Van den Eynden.

Peter Verpoorten : “Het is absoluut niet mijn bedoeling om de Herentalse politiek te verlaten, maar ik kon deze kans niet laten liggen. M'n opleiding vereist dat ik zeer vaak in Wenen zal zijn.  Voor mij is het nodig  dat een gemeenteraadslid hier de dossiers en de raad met zijn volle aandacht kan opvolgen. Daarom hebben we in ons bestuur afgesproken dat Hans tijdens mijn verhindering de fractie zal leiden.”

Peter was 11 jaar lang fractieleider en een zeer actief Herentalse raadslid met een uitgebreide dossierkennis. Hans Van den Eynden neemt nu de fakkel over. Hans draait al lang mee in de Herentalse politiek. Zo zetelde hij tussen 2008 en 2013 reeds in de gemeenteraad en is actief in tal van stadsontwikkelings- en mobiliteitsdossiers.

Hij zal nu samen met Susy Matthijs en Evelyn Breugelmans in de gemeenteraad werken aan het vrijwaren van onze groene ruimte, en de realisatie van een bruisende, gezellige en veilige stad en deelgemeenten."

Groen Herentals : Peter en Hans

Deel dit artikel