Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

‘Hart Voor Geel’ cheque €14.000 goede doelen : ‘Kind In Nood’, ‘Opvang vluchtelingen Oekraïne’, ‘Planeet Goudgeel’ en ‘Lienekeshof’

Hart voor Geel

In de coronaperiode was het voor organisaties moeilijk om met tal van activiteiten geld in te zamelen voor het ‘goede doel’. Vorige zomer hebben de Geelse serviceclubs de handen in elkaar geslagen om in die barre tijden een extra inspanning te leveren door de organisatie van een liefdadigheidsavond.

Op 24 juni was het verzamelen geblazen voor leden en sympathisanten van Fifty-One, Kiwanis Iuvenis en In Sane, Ronde Tafel, Rotary en 41-Club. Coverband ‘Bar Clochard ‘ zette de toon en de ambiance werd tot in de vroege uurtjes verder gezet met een hapje en een drankje en met de meeslepende dansmuziek van DJ Milano.

Het 10-jarige Belcotec stelde zijn feestinfrastructuur gratis ter beschikking, waardoor de kosten binnen de perken vielen. Hierdoor kon de avond afgesloten worden met een opbrengst van €14.000 die integraal wordt geschonken aan de lokale goede doelen voor kinderen: ‘Kind In Nood’, ‘Planeet Goudgeel’ ‘Opvang vluchtelingen Oekraïne’, en ‘Lienekeshof’. 

Elk van deze organisaties zetten zich iedere dag in om een lach te toveren op het gezicht van kwetsbare kinderen en voor hen een hoopvolle toekomst te creëren.

Met deze unieke samenwerking tussen de Geelse serviceclubs wordt een nieuwe trend gezet. Meer dan ooit willen ze als eerste doelstelling de lokale gemeenschap dienen en financieel bijspringen bij die initiatieven die het zonder bijkomende hulp niet redden. Nu reeds wordt gewerkt aan een vervolgverhaal in maart 2024, waar ze met deze ambitie de Geelse bevolking actief willen betrekken in een grootscheeps evenement.

Over de goede doelen

Kind In Nood

Kind in Nood Kempen is een vzw die mogelijk gemaakt wordt door een samenwerking tussen de lokale besturen, de mutualiteiten en de Gezinsbond. Deze vzw zorgt ervoor dat er in de Kempen een antennewerking mogelijk gemaakt wordt van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen.  Kind in Nood zorgt er voor dat kinderen uit de Kempen gespecialiseerde hulpverlening krijgen als zij worden blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling binnen hun gezin.

De focus van deze hulpverlening ligt op het stoppen van kindermishandeling, het installeren van veiligheid en verwijzen naar (langdurige) behandeling.  Dit gebeurt door een multidisciplinair team in samenwerking met de (niet-) professionele omgeving van het kind en zijn gezin.

Daarnaast is Kind In Nood ook een vaste samenwerkingspartner van het Family Justice Center (FJC) in Geel, waar samenwerking tussen parket en hulpverlening inzake intra familiaal geweld.  In samenwerking met CAW De Kempen bemant Kind in Nood de advieslijn 1712 waar burgers terecht kunnen met al hun vragen over alle vormen van geweld.

Planeet Goudgeel

Kinderen die naar Ziekenhuis Geel komen voor een opname, consultatie of onderzoek, komen terecht op Planeet Goudgeel. Met deze nieuwe belevingswereld wil Ziekenhuis Geel angst wegnemen bij kinderen en hen een speelse en herkenbare omgeving bezorgen.

Volgend jaar start Ziekenhuis Geel met de bouw van een volledig nieuw kinderziekenhuis. Voor de nieuwbouw kan het ziekenhuis rekenen op steun van de Vlaamse overheid (VIPA). Voor het bijzondere en uitzonderlijke interieur en het tot leven brengen van Planeet Goudgeel wordt beroep gedaan op giften en filantropie, via de vzw Dimpnafonds.

https://www.ziekenhuisgeel.be/artikels/planeet-goudgeel-nieuwe-belevingswereld-voor-jonge-pati%C3%ABnten

Lienekeshof vzw

Kinderen zijn té vaak de speelbal in vechtscheidingen. De maatregelen die de rechter oplegt zijn niet altijd de beste voor alle partijen. In 2001 is Lienekeshof vzw opgericht met als doel een neutrale en veilige bezoekruimte met discreet toezicht aan te beiden, waar ouders en grootouders in moeilijke echtscheidingen bezoekrecht krijgen met voldoende respect voor ieders privacy en kinderen zich thuis kunnen voelen. De werking steunt op vrijwilligers.

Het belang van het kind staat steeds voorop. Ondanks schrijnende en ingewikkelde toestanden tussen ouders, kunnen dossiers geregeld worden afgesloten: hun problemen zijn dan opgelost met het kind als grote winnaar.'

Opvang vluchtelingen Oekraïne 

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne trok een delegatie van de Ronde Tafel van Geel naar de Oekraïense grens om daar een 40-tal vrouwen en kinderen op te halen. Sympathisanten verzamelden hulpgoederen, waarna enkele containers en een volgeladen touringcar, ter beschikking gesteld door een Duits busbedrijf, in allerijl naar Oekraïne vertrokken. De bus kwam vol terug met vluchtelingen naar Geel, waar de Oekraïners opgevangen werden in huizen, appartementen en kamers ter beschikking gesteld door de leden en sympathisanten van de club.

De club heeft van in het begin steeds garant gestaan voor de kosten van levensonderhoud voor deze mensen gedurende de eerste maanden. Hierbij kan gedacht worden aan voeding, kleding, producten voor persoonlijke hygiëne, telecommunicatie, mobiliteit, gas, water, elektriciteit, meubels, elektronica, ziektekosten, groepsactiviteiten, transport, sportactiviteiten, schoolspullen. Naast financiële en materiële steun blijft de Ronde Tafel de groep vluchtelingen ook met raad en daad bijstaan. Een deel van de financiële kosten blijven natuurlijk doorlopen, waarvoor blijvend budget nodig is.

Al van bij de start hebben we de vluchtelingen beloofd hen weer veilig thuis te brengen. Hopelijk kan deze belofte zo snel mogelijk ingelost worden en kunnen we hen ook daar weer een beetje op weg helpen.

Lienekeshof

Kinderen zijn té vaak de speelbal in vechtscheidingen. De maatregelen die de rechter oplegt zijn niet altijd de beste voor alle partijen. In 2001 is Lienekeshof vzw opgericht met als doel een neutrale en veilige bezoekruimte met discreet toezicht aan te beiden, waar ouders en grootouders in moeilijke echtscheidingen bezoekrecht krijgen met voldoende respect voor ieders privacy en kinderen zich thuis kunnen voelen. De werking steunt op vrijwilligers.

Het belang van het kind staat steeds voorop. Ondanks schrijnende en ingewikkelde toestanden tussen ouders, kunnen dossiers geregeld worden afgesloten: hun problemen zijn dan opgelost met het kind als grote winnaar.'

Hart voor Geel

Hart voor Geel

Hart voor Geel

Deel dit artikel