Tussen 4 en 20 december verdeelt De Sprong de afvalkalenders voor 2014. Het is belangrijk dat je het juiste exemplaar ontvangt. Controleer op de achterkant van je afvalkalender of je straat hierop vermeld staat. Is dit niet het geval, contacteer dan de informatie- en onthaalbalie. We sturen je dan een correct exemplaar op. Je kan de afvalkalender ook raadplegen via www.iok.been de ophaaldata eventueel opladen op je smartphone of computer. Deze app is beschikbaar vanaf eind december.

Wijziging ophaaldagen

In 2014 zijn er nog maar twee stratenrondes in onze gemeente in plaats van vijf. Elke stratengroep heeft zijn eigen afvalkalender. Het is dus mogelijk dat je afval in 2014 op een andere dag wordt opgehaald dan tot nu toe het geval was.

Nuttige info

Naast de ophaaldata voor restafval, GFT, PMD, textiel en papier/karton kom je op de afvalkalender ook meer te weten over de sorteerregels voor al deze fracties. Ook de data en locaties voor het inzamelen van klein gevaarlijk afval staan hierop vermeld.

Slechtzienden kunnen een grotere versie van de ophaalkalender 2014 aanvragen bij IOK Afvalbeheer via 014 56 27 75 of afvalbeheer@iok.be.