De vzw Poezencentrale Mol zoekt vrijwilligers die hen willen helpen bij de opvolging van zwerfkatten. Telkens een inwoner melding maakt van zwerfkatten, beslist de Poezencentrale over de beste aanpak. Mogelijk worden de katten gevangen om ze daarna te castreren of te steriliseren. Interesse? Contacteer de Poezencentrale via 0475 786445 of info@poezencentrale.org.

Als vanger krijg je de nodige opleiding, materialen en voeding om aan de slag te gaan. Het is belangrijk dat je door de week tijd kan vrijmaken en dat je over een auto en telefoon beschikt.

Zwerfkat, sterilisatie en castratie

Om het probleem van zwerfkatten of katten zonder baasje in verschillende wijken aan te pakken, heeft het gemeentebestuur een akkoord afgesloten voor een sterilisatieproject met de vzw Poezencentrale Mol. De op sommige plaatsen hoge concentratie van zwerfkatten in verschillende wijken, plantsoenen en braakliggende gronden, veroorzaakt problemen voor de dieren (slechte voeding, ziektes,..) en de omgeving (overlast, snelle voortplanting,...).

Samen met de vzw Poezencentrale Mol zetten we ons in om op een diervriendelijke manier het aantal zwerfkatten te beperken. Dit doen we door sterilisatie en castratie van zoveel mogelijk zwerfkatten. Op termijn daalt hierdoor het aantal zwerfkatten in een bepaalde buurt.

Voor wie?

Iedere inwoner kan een probleem met zwerfkatten in zijn buurt melden.

Voorwaarden?

Het moet gaan om zwerfkatten binnen de gemeentegrenzen.

Wat verstaan we onder een zwerfkat:

een kat (kattin of kater) die verblijft in de omgeving van mensen van wie ze vrijwillig of niet, een deel van haar voeding krijgt. Deze kat, die geen eigenaar (meer) heeft, blijft baas over haar verplaatsingen en over haar voortplanting.Een 'huiskat' daarentegen kan omschreven worden als een kat die de woning met haar meester deelt. Deze meester beheerst de voortplanting en de bewegingen van deze kat en voorziet ze van voedsel.

Hoe aanvragen?

Een zwerfkattenprobleem kan je melden bij de milieudienst met de opgave van je naam, adres en telefoonnummer.

Kostprijs?

Voor inwoners is dit gratis. Het gemeentebestuur neemt jaarlijks een bedrag op in het budget voor het project.

Afhandeling?

Je meldt het probleem bij de milieudienst.De milieudienst geeft het adres door aan vzw Poezencentrale Mol.vzw Poezencentrale Mol komt ter plaatse en beslist wat er best gebeurt.Mogelijk vangen ze de zwerfkatten en worden deze nadien gecastreerd of gesteriliseerd.

Alle gevangen katten worden terug uitgezet op de plaats waar ze gevangen zijn. In geen geval kunnen of mogen wilde katten ergens anders uitgezet worden.Tamme katten en kittens gaan – indeien er plaats is – naar een opvang.Enkel zwaar zieke of gewonde katten worden geëuthanaseerd.

Wachttijden: meldingen over kittens, zieke of gewonde katten krijgen altijd voorrang. Voor andere meldingen geldt een mogelijke wachttijd.

Het adressenbestand wordt afgewerkt in chronologische volgorde van melding.

Meer info:

> vzw Poezencentrale Mol, 0475 78 64 45, info@poezencentrale.org, www.poezencentrale.org

> dienst leefmilieu en landbouw, 014 33 07 35, milieudienst@gemeentemol.be