U bent hier

'Heel wat bestuurders negeren de snelheidsbeperkingen'

Herselt | Hulshout
01.09.2017 - 15.10u
Door: Herman Gezelle

'De aanpak van overdreven snelheid is één van de topprioriteiten binnen onze politiezone Zuiderkempen', zegt Cris Wandelseck, korpschef.  'We stellen vast dat nog heel wat mensen zich laten verleiden om zich niet te houden aan de maximale toegelaten snelheid op de wegen.

Nochtans werden deze snelheidsbeperkingen ingevoerd door de wegbeheerders (gemeentebesturen of het Vlaamse Gewest) om de verkeersveiligheid te bevorderen of de hinder te beperken.

De lokale politie Zuiderkempen werd om verscherpt toezicht gevraagd in de gemeente Herselt op de omleidingswegen. Het bestuur van de gemeente Herselt heeft recent de maximaal toegelaten snelheid in de Madestraat – Hoevenstraat en Begijnendijksesteenweg naar 50 km/u verlaagt.

Ondanks onze waarschuwingen blijkt uit onze resultaten dat nog heel wat bestuurders zich niet houden aan deze maximum snelheid. Gelukkig vielen er geen gewonden.'

Resultaten:

Begijnendijksesteenweg 180 (29%) overtreders op 626 passanten; Madestraat: 8 (10%) overtreders op 82 passanten; Hoevenstraat 89 (34%) overtreders op 263 passanten; Wolfsdonksesteenweg 12 (6%) overtreders op 200 passanten.

'Heel wat van deze overtreders mogen zich aan een gepeperde rekening verwachten. Voortaan kan u uw verkeersboete online betalen. Op de website https://verkeersboeten.be kan u uw dossier raadplegen en betalingen verrichten op basis van de referentie van uw proces-verbaal en de datum van de feiten.

We raden aan dit zo snel mogelijk te doen want uw boete wordt duurder naarmate u langer wacht met betaling', besluit korpschef Cris Wandelseck.

image



Meer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto