Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Heel wat bezwaar tegen inplanting distributiecentrum Lidl op Henrad-site

Lidl

Een aantal bezorgde Herentalsenaren hebben een uitvoerig bezwaarschrift ingediend tegen de komst van een distributiecentrum van Lidl op de voormalige Henrad site aan de Herenthoutseweg. 

'Als het project wordt gerealiseerd, zullen letterlijk duizenden mensen er de zeer negatieve gevolgen op vlak van leefkwaliteit en mobiliteit van ondervinden', zegt co-initiatiefnemer Hans Van den Eynden. 

'De aanvragers lijken dat ergens ook te beseffen, anders stel je niet voor een vier meter hoge en 300 meter lange muur op te trekken.

De straten rondom zullen bovendien geplaagd worden door sluipverkeer en er komen tal van knelpunten tussen vrachtwagens en fietsers bij. De remediëring daarvan wordt koudweg doorgeschoven naar de gemeenschap.

Maar de effecten zijn meer dan lokaal: het project hypothekeert de toekomstige aanleg van de missing link tussen de fietssnelwegen naar Aarschot en die naar Lier en de Herenthoutseweg, vandaag al verzadigd, zal nog meer verkeer te verwerken krijgen.

Daarmee gaat dit project regelrecht in tegen de dadingsovereenkomst die bij de bouw van de nieuwe brug over het Albertkanaal afgesloten werd tussen De Vlaamse Waterweg, de stad Herentals en de bewoners. Er werd toen afgesproken dat de brug maatgevend zou zijn voor alle toekomstige projecten langsheen de Herenthoutseweg. 

Als het project toch zou worden vergund, zal er voor de bewoners niet anders opzitten dan opnieuw naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te trekken', besluit Hans Van den Eynden.

 

230 nieuwe jobs

'Het nieuwe DC zou het 6e Belgische distributiecentrum voor de smart discounter Lidl worden', klinkt het bij Lidl, Isabelle Colbrandt communicatie.     'De komst van de logistieke site zal zorgen voor zo'n 230 nieuwe jobs in de regio. Het is de eerste keer dat beide partijen een samenwerking aangaan.

Door te investeren in een zesde distributiecentrum wil Lidl zijn expansieplannen als smart discounter in België voortzetten en zo anticiperen in de markt van morgen.

Het logistieke knooppunt in Herentals zal gebouwd worden volgens de BREEAM* Outstanding normen, wat ervoor zorgt dat dit in het rijtje van de duurzaamste distributiecentra van het land komt te staan.'

Werkgelegenheid

'De komst van het nieuwe distributiecentrum betekent ook een flinke toename van de werkgelegenheid in de regio. Zo creëert het distributiecentrum zo'n 230 nieuwe jobs, waarvan een 200-tal binnen logistieke functies en 30-tal jobs bij ondersteunende diensten zoals HR, verkoop en IT.

Dit biedt de inwoners van Herentals en de omliggende Neteland-gemeenten kansen op werk dicht bij huis', klinkt het bij Lidl.

Foto boven © Architeam.

Vroegere Henradsite anno 2020

Vroegere Henradsite anno 2020

Herenthoutseweg 235, Herentals, België

Lidl

Deel dit artikel