In maart 2015 verschijnt het 2e oorlogsboek over de oud-strijders van 1914-1918,  die vanuit de 4 Lilse dorpen zijn vertrokken of  hier na de oorlog kwamen wonen en echte dorpsgenoten werden.  Het wordt een zeer lijvig werk, want ze proberen  elk van hen te situeren in het gezin (ouders, broers en zussen) waarin ze opgroeiden en een verloop van hun militaire activiteiten te schetsen.

Rosette Dillen voorzitter HK Lille : 'Voor het eerst zullen heel wat nakomelingen van die soldaten van toen, lezen en weten wat hun groot-, overgrootvader, nonkel of grootnonkel meegemaakt heeft. Het is een gigantische opgave vermits  we versteld staan hoeveel jonge mannen toch  vier jaar aan de IJzer hebben gezeten, heel wat meer dan honderd.

De lijst van deze soldaten wordt gepubliceerd in het contactblad van de heemkundige kring van augustus 2104 en is te raadplegen op de website www.hklille.be .Er ontbreekt ons nog  fotomateriaal ( eventuele ander documenten zoals brieven)..

Wij zouden de mensen graag een gezicht geven en hopen zo dat jullie, indien het materiaal in je familie is, ons een foto van de soldaat 1914-18 bezorgt. (een seintje aan een bestuurslid, voorzitter of het secretariaat).Vermits wij nu reeds de vraag krijgen om het boek te kopen, vragen wij aan de niet-leden van de kring vooraf in te tekenen voor het boek aan de prijs van € 20. .Onze leden krijgen het boek gratis, zij hebben hun lidgeld dit voorjaar vernieuwd.

Vermits wij nu reeds de vraag krijgen om het boek te kopen, vragen wij aan de  niet-leden van de kring  vooraf in te tekenen voor het boek aan de prijs van € 20 en dit voor  1 januari 2015.

De inschrijving voor het boek is eerst geldig  na storting van  € 20 op  rekening  van de heemkundige kring. BE13 9790 8788 5439 met vermelding van  ‘jaarboek 2015’ je naam en adres. Inschrijving gebeurt via mail: secretariaat@hklille.be  of via een telefoontje aan een van de bestuursleden. Dank', aldus Rosette Dillen.