Vandaag is het seizoen van de Zeeuwse bodemmosselen begonnen.  Het seizoen van de hangcultuurmosselen is al een paar weken geleden begonnen. Mosselen zijn een duurzame keuze; alle mosselen scoren groen op de VISwijzer, dus zowel de mosselen van de hangcultuur als die van de bodemkweek.

Een groot deel van de mosselen is bovendien MSC gecertificeerd. Mosselen filteren algen uit het water en hebben dus geen extra voedsel nodig. De hangcultuurkweek is de meest duurzame variant van mosselkweek met de minste bodemschade.

Het opvissen van mosselzaad van mosselbanken voor de kweek is schadelijk voor het ecosysteem. Wat uniek is, is dat de Nederlandse mosselsector om die reden samen met een aantal milieuorganisaties een convenant heeft opgesteld in 2008.

Dit houdt in dat de mosselzaadvisserij in de Waddenzee stapsgewijs worden afgebouwd en dat er geleidelijk steeds meer mosselzaad van mosselzaadinvanginstallaties moet komen. Dit zijn netten of touwen die in het water hangen en waar de jonge mossellarfjes zich aan vast kunnen hechten. (vw)