De Herentalse meerderheid N-VA-CD&V vindt het overbodig om een extra motivering bij het dossier te voegen over 3 windmolens in Plassendonk Noorderwijk.

De extra gemeenteraad die de oppositiepartijen Sp.a en Groen donderdag lieten samenroepen, bracht geen extra gewicht in het dossier omdat de meerderheid N-VA/CD&V tegen de extra motivering stemde. 

Raadsleden Jan Bertels (Sp.a) en Peter Verpoorten (Groen) vuurden gedreven  waarom-vragen af op schepen Pascal Van Nueten (N-VA) (ruimtelijke ordening). 'Waarom stuurt het college in het dossier van golfclub Witbos nog extra 8 pagina's met nieuwe argumenten, maar weigeren jullie dat nu te doen voor de windturbines op Plassendonk?'

Schepen Van Nueten repliceert : 'Er gebeurde in die zone sindsdien geen  wijziging in deze ruimtelijke context. Als lokaal bestuur willen we hier geen windmolens...'

Buurtbewoonster Nathalie Van Sande furieus : 'Meerderheid spreekt zich duidelijk tegen'

Buurtbewoonster Nathalie Van Sande, lokale voorzitter Open Vld, reageert furieus : 'We trekken met ons actiecomité ‘Samen Sterk’ de kar in dit dossier.

De meerderheid sprak zichzelf tegen tijdens deze gemeenteraad. Ze lieten meermaals verstaan dat ze weigerachtig staan tegenover windmolens op Plassendonk, maar een extra motivatie toevoegen aan het dossier – op uitdrukkelijke vraag van de Vlaamse overheid – was duidelijk te veel moeite.

Bovendien is Open Vld erg verbolgen dat deze krappe meerderheid weigerde om een duidelijk antwoord te verschaffen op de vragen van de oppositie en de inwoners van Plassendonk, de Molekens en heel Herentals.'

'Kat en muis spel tussen schepenen en oppositie'

'Het was gisteren een kat en muis spel tussen Jan Bertels en Pascal Van Nueten', zegt Els Sterckx (Vlaams Belang).  'In dit dossier moet ik Jan gelijk geven.

De overheid vraagt bijkomend advies, dus moet de stad dit ook geven als ze echt achter de bewoners staan.

Voor een windmolenpark is er in Herentals geen plaats. Als de elektriciteitsleveranciers in Herentals groene stroom willen opwekken, doen ze dit beter door daken te huren en hier dan zonnepanelen op te installeren.

Windmolens zijn nefast voor de vogels, insecten en vleermuizen. Dat de windmolens in de vliegzone komt te staan van de vleermuizen is een argumentatie die de stad zeker nog moest toevoegen aan het dossier.

In Hoogstraten is dit ook gebeurt waardoor de vergunning toen is geweigerd. Ik vind het zeer spijtig dat de stad niet is ingegaan op het voorstel van de oppositie en mist hierdoor een kans om het standpunt van de stad extra te motiveren nl. Geen windmolens op Plassendonk en met uitbreiding in Hoevereveld.

Het schepencollege zei bij de start van deze legislatuur dat ze ernaar wou streven om van de gemeenteraad geen politiek spel te maken maar eerder een constructieve samenwerking wou realiseren met de oppositie. Maar als we dan een goed, en terecht, voorstel doen dan maken ze er een welles nietes spelletje van. Zeer teleurstellend', besluit Sterckx.  (pp)