Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Heilige Huisjes & De Preekstoel : boeiende kijk op geloof

Heilige Huisjes

Heilige Huisjes is een project van het Decanaat Zuiderkempen en wordt gestuurd door een groep vrijwilligers uit Herentals en daarbuiten.

'Heilige Huisjes stelt zich tot doel om kunst en christelijk geloof bij elkaar te brengen en de onderlinge dialoog te bevorderen', zegt woordvoerder Bart Wynants.

'Doorheen culturele evenementen en acties en vanuit inspirerende culturele en spirituele bronnen wil Heilige Huisjes mensen laten kennismaken met het christelijk geloof en aanzetten tot geloofsverdieping.

Rik Torfs over z'n boek 'De kerk is fantastisch'

De beschrijving van de kerk die Rik Torfs in zijn boek ‘De kerk is fantastisch’ geeft, is niet altijd mooi. Vaak wel. Maar de kerk is ook een plaats van verrotting, een angstige hoedster van de absolute waarheid en een zedenmeesteres die het zelf met de moraal niet altijd even nauw neemt.

Dat weerhoudt Rik Torfs er niet van haar zeer te waarderen. Hij kiest acht invalshoeken om naar de kerk te kijken. De kerk als gebouw. Als pleisterplaats voor ongelovigen. Als oase.

Als hospitaal. Als bron van humor. Als plek van schoonheid en als waakvlam voor de verrijzenis. Acht perspectieven die proberen iets van haar te tonen zonder haar helemaal te willen vatten. De kerk blijft ongrijpbaar. Niemand kent haar. Ook de paus niet.

Heilige Huisjes stelt zich tot doel om de dialoog tussen kunst en christelijk geloof te bevorderen doorheen culturele activiteiten en vanuit inspirerende culturele en spirituele bronnen. Ze zijn dan ook verheugd dat Rik Torfs twee van zijn perspectieven op de kerk van vandaag wil toelichten in het mooie kader van de Sint-Catherinakerk: de kerk als plek van schoonheid en de kerk als bron van humor.

Donderdag 25 mei om 20:00 uur in de Sint-Catharinakerk (Begijnhof) in Herentals - tickets €5, ter plaatse te betalen (geen voorverkoop).

Juli en augustus : De Preekstoel seizoen 13

Wat betekent het voor mij wanneer ik zeg "Ik ben christelijk gelovig"? Sinds 2009 hebben al 106 sprekers deze vraag vanop de preekstoel van de Sint-Waldetrudiskerk in Herentals beantwoord, elk op hun eigen manier: creatief, gedurfd, nu eens spiegelend, dan weer erg actueel ... Ook in dit dertiende seizoen zullen negen sprekers de luisteraars meenemen in hun persoonlijke getuigenis. Elke spreker krijgt hiervoor een half uur, niet meer en niet minder.

dinsdag 4 juli : Zr. Katharina Michiels

Zuster Katharina Michiels (59) is abdis van de trappistinnen van de Abdij O.L.Vrouw van Nazareth in Brecht. Ze studeerde pedagogische wetenschappen in Leuven en werkte 6 jaar als vrijgestelde bij VKSJ-West. In 1995 trad ze in. In de abdij werd ze novicenmeesteres en verantwoordelijke voor het zeepbedrijftje TRAPP. In 2019 werd ze abdis gekozen. Het christelijk geloof is de grond waarop ze staat en bepaalt heel haar leven. Het is haar diepste roeping om in gebed al het wel en wee van de mensheid bij God te brengen.

dinsdag 11 juli Arne Willems :

Arne Willems (°1996) is een geboren Herentalsenaar, die tijdens zijn opleiding tot leerkracht het geloof ontdekte. Binnen het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap groeide hij van communicatie- en persverantwoordelijke tot regiomanager Vlaanderen. Zijn vernieuwende kijk op de bijbel deelt hij met geloofsgenoten als freelance journalist en columnist voor het christelijke opinieblad Tertio. Arne is een inspirerende spreker met een passie voor religie.

dinsdag 18 juli Petros Berga :

Petros Berga werd in 2020 door Paus Franciscus aangesteld tot Europees verantwoordelijke voor de Ethiopisch-Katholieke gemeenschap. Hij doctoreerde in Rome en was 15 jaar lang pastoor in Nederland. Nu is hij de rechterhand van kardinaal Souraphiel en leeft hij afwisselend in Addis Abeba, Rome en de Lage Landen. Petros is vastbesloten om de Ethiopische kerk te versterken en het geloof te verspreiden met veel betekenisvolle veranderingen.

dinsdag 25 juli Vera Celis :

Vera Celis is moeder van 3 kinderen en ‘tita’ van 4 kleinkinderen. Ze studeerde regentaat wetenschappen aan het Heilig-Grafinstituut in Turnhout. Vanuit haar christelijke opvoeding was het keuzevak godsdienst een evidentie. Gesprekken met haar vader over geloven en twijfelen lieten een diepe indruk na. Enkele sterke persoonlijkheden zorgden ervoor dat ze ook als student en later als leerkracht bleef nadenken over religie en spiritualiteit. Ook in haar job als burgemeester van Geel blijft haar geloof een rode draad.

dinsdag 1 augustus Willy Bombeek :

Willy Bombeek is gelovig en homo. Vanuit de Verklaring van de Vlaamse bisschoppen ‘Homoseksuele personen pastoraal nabij zijn – voor een gastvrije kerk, die niemand uitsluit’ werd hij in 2022 aangesteld als interdiocesaan coördinator van het aanspreekpunt ‘Homoseksualiteit & geloof’. Is gelovig zijn én LGBTIQ+ een moeilijke combinatie? Gaat de verklaring van de Vlaamse Bisschoppen te ver of net niet ver genoeg? Is het ‘too little too late’?

dinsdag 8 augustus Rita Somers

Rita Somers is lid van de Gemeenschap van Villers. Ze was parochieassistente van de Sint-Antoniusparochie op de Paardenmarkt in Antwerpen. Alhoewel ze met pensioen is, blijft ze volop bezig in de diaconie, met name bij 'Onthaal Sint-Antonius'. Samen met een enthousiaste ploeg ontvangt ze daar mensen in armoede. Er is ruimte voor gesprek en ze zorgen er voor bedeling van voedsel en tweedehandskleding.

dinsdag 15 augustus Sandra Cools

Sandra Cools werd in 1993 geboren in Mol, waar ze na bijna 30 jaar nog steeds woont en werkt. Ze studeerde theologie in Leuven omdat ze vooral haar eigen christelijke geloof beter wilde leren begrijpen. Nu is het een passie geworden om erover te vertellen tegen anderen. Haar werk als leerkracht katholieke godsdienst en als parochie-assistent dagen haar telkens opnieuw uit om het christelijk verhaal te vertalen naar jong en oud.

dinsdag 22 augustus Johan Claes

Johan Claes was 23 jaar professor aan de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven Campus Geel, gespecialiseerd in levensmiddelentechnologie. In september 2022 maakte hij de overstap naar de sociale economie en werd directeur innovatieprojecten bij de Kringwinkel Zuiderkempen. Hoe verschillend die jobs ook zijn, toch kan hij in beide functies zijn betrokkenheid op mensen realiseren. Die waarden vindt hij ook terug als voorganger in gebedsdiensten in Mol en samen met zijn vrouw Ruth als vrijwilliger bij Encounter Vlaanderen.

dinsdag 29 augustus Luk Vanmaercke

Luk Vanmaercke is al 26 vormselcatechist, was acht jaar hoofdredacteur van Kerk & Leven en is auteur van het boek ‘Iedereen gelooft’. Christen zijn loopt als een rode draad door zijn leven. Om dat aanschouwelijk te maken bedacht hij een denkbeeldige ladder met vier sporten. Hij komt graag uitleggen waarom hij dat laddertje met overtuiging beklom. Het is immers zijn overtuiging dat alles wat in het leven echt van tel is, een kwestie van geloven is.

De preekstoel vindt plaats in de Sint-Waldetrudiskerk, elke dinsdag in juli en augustus om 20:00 uur. Vroege gasten kunnen reeds vanaf 19:30 uur genieten van de mooie klanken van het orgel. Na de getuigenis kan het publiek hierover samen met de spreker nog nakaarten bij pot en pint in de tuin van de pastorij.

26 november : Mixture – The night sessions - Gregoriaans ontmoet jazz

Met het concert ‘Mixture, The Night Sessions’ brengen Bart Wuilmus, Jo Hermans en het achtkoppige koor Schola Gregoriana Cantabo een allesbehalve traditioneel orgel- of koorconcert. Ze vertolken eeuwenoude gregoriaanse gezangen en orgelimprovisaties in diverse stijlen, waarbij de kruisbestuiving met de jazz-bugel van Jo Hermans zorgt voor een unieke en eigentijdse sound.

De gregoriaanse gezangen die in de loop van het concert worden uitgevoerd zijn niet lukraak gekozen, maar vertellen het leven van Maria, van haar geboorte tot haar tenhemelopneming.

‘Mixture’, verwijst enerzijds naar het woord ‘mengeling’ en anderzijds naar de naam van het nagenoeg op elk orgel voorkomend register ‘mixtuur’. ‘The Night Sessions’ refereert naar de nachtelijke CD-opname van deze opmerkelijke productie in 2018 in de Sint Katharinakerk in Hoogstraten, die zeer positief werd onthaald in de pers.

In 2017 - dus nog voor de cd opname - stond het concert al een keer op het programma in Herentals en na 2018 werd het nog regelmatig uitgevoerd in België en Nederland. Heilige Huisjes en Davidsfonds Herentals willen deze prachtige muziek nu graag een tweede keer in Herentals laten klinken. Daarenboven hebben ze Hugo Brangers, zanger bij Cantabo, bereid gevonden om bij aanvang van het concert een uitgebreide inleiding te geven over de geschiedenis, de notatie en de uitvoeringspraktijk van het gregoriaans.

Mixture – The night sessions -  op zondag 26 november om 15:00 uur in de Sint-Waldetrudiskerk Herentals

Kaarten kosten €12 in voorverkoop, €15 aan de kassa en €3 voor houders van een UiTPAS met kansentarief. Voorverkoop via Heilige Huisjes en Davidsfonds Herentals. 
www.heiligehuisjes.be - info@heiligehuisjes.be

De Heilige Huisjes stuurgroep bestaat uit : Jo Beeck - Ludwig Cerstiaens - Gert De Naegel - Christine Huybrechts - Marc Nijs - Lieve Peeters - Dirk Van Kerkhoven - Norbert Wauters - Bart Wynants.

Foto's Johan Temmerman / NNieuws / red. Guy Verellen.

Heilige Huisjes

Deel dit artikel